Ledige byggefelter

Byggefelterne er udlagt til erhvervsbyggeri i max. 2 etager.

Arealerne vil blive tildelt de ansøgere, der kan dokumentere dels en teknisk parathed dels en økonomiske parathed. Dokumentation skal foreligge ved ansøgningsfristens udløb. Såfremt flere ansøgere til samme byggefelt opfylder kravene på samme niveau, vil det medføre lodtrækning om arealet.

Ansøgninger indkommet senest fredag den 22. september kl. 14 anses for indkommet rettidigt.

Bestemmelser for byggefelterne fremgår af Kommuneplantillæg nr. 42 for udvidelse af havnearealer i Maniitsoq, som kan hentes på www.qeqqata.gl


Qeqqata Kommunia

Teknikkeqarfik

+299 70 21 00

qeqqata@qeqqata.gl