Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling, vil du således kunne se dem på denne side.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Qeqqata Kommunia, hvis du har yderligere spørgsmål til regler og procedurer for kommunale licitationer.

Aktuelle licitationer 2 

Udlicitering af rengøring i Sukorsit.

 

Rengøringen af ungdomsklubben Sukorsit på Paamaap Kuua 10, B-860, Blok 3 (Nalunnguarfiup Atuarfia) i Kælderen udliciteres.

 

Der er forskellige kriterier for tilbud, såsom pris, kvalitet, som skal være kriterier for indgåelse af kontrakt samt økonomisk mest fordelagtige tilbud.

 

Der holdes gennemgang af lokaler, rengøringsartikler og udstyr, samt tvivlsspørgsmål onsdag den 30. maj 2018 kl. 11:00 i Ungdomsklubben Sukorsit.

 

Der afholdes licitation torsdag den 7. juni 2018 kl. 11.00 i Ungdomsklubben Sukorsit.

 

Rengøringsarbejdet forventes at starte den 1. juli 2018.

 

Yderligere oplysninger samt detaljeret opgaver rekvireres hos:

 

Sukorsit

Paamaap Kuua 10, B-860, Nalunnguarfiup Atuarfia Blok 3 Kælder

Postboks 106, 3911 Sisimiut.

Telefon: 864058, E-mail: sukorsit@atuarfiit.gl

 

Tilbud afleveres via til Sukorsit, senest 7. juni 2018 kl. 9.00, fristen er også gældende for fremsendelse af tilbud pr. brev. Tilbud vil blive åbnet i Sukorsit i overværelse af bydende, der ønsker at være til stede.

 

Udbuds materialer til udlicitering af rengring i Sukorsit Sisimiut_dk

Bilag 3 - Polishvejledning - dk

Bilag 2 - Plantegning Sukorsit 2018 A

 

 

Offentlig licitation 

Forhindringsbane i Sisimiut

 

Som bygherre udbyder hermed Qeqqata Kommunia ovenstående opgave i offentlig licitation.

 

Opgaven omfatter anlægsarbejder som beskrevet i udbudsmaterialet

”Forhindringsbane i Sisimiut ”.

 

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

 

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris, jf. Særlige Betingelser for projektet.

 

Arbejdets forventes opstartet:                                  15. juni 2018

Alle arbejder forventes afleveret:                             31. august 2018

 

Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra d. 11. maj 2018ved henvendelse til:

 

Mathias I. B. Dahl, Udviklingsingeniør
Mannarsip aqq. 5 – 3911 Sisimiut
Email: 
mibd@qeqqata.gl

 

Tilbudsgiveren kan få tilsendt et komplet sæt udbudsmateriale pr. e-mail. Herefter må tilbudsgiveren selv bekoste mangfoldiggørelse af udbudsmaterialet efter behov. Ligeledes tilsendes alle revisioner af udbudsmaterialet pr. e-mail. Entreprenøren skal herefter selv bekoste mangfoldiggørelse af det nødvendige antal eksemplarer for arbejdets gennemførelse til alle underentreprenører mv. 

 

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 § 6.

 

Dato for licitation samt kontakoplysninger vil fremgå af udbudsskrivelsen.

 

 

 

Offentlig licitation 

Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia – Tagpap

 

Som bygherre udbyder hermed Qeqqata Kommunia ovenstående opgave i offentlig licitation.

 

Opgaven omfatter udvendig tagpaprenovering som beskrevet i udbudsmaterialet ”Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia, Etape 5”.

 

Arbejdet udbydes i fagentreprise.

 

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris, jf. Særlige Betingelser for projektet.

 

Arbejdets forventes opstartet:                                  15. juni 2018

Alle arbejder forventes afleveret:                             31. august 2018

 

Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra d. 23. april 2018ved henvendelse til:

 

Mathias I. B. Dahl, Udviklingsingeniør
Mannarsip aqq. 5 – 3911 Sisimiut
Email: 
mibd@qeqqata.gl

 

Tilbudsgiveren kan få tilsendt et komplet sæt udbudsmateriale pr. e-mail. Den elektroniske udgave kan også hentes selv på følgende hjemmeside: 

                                                                 www.qeqqata.gl

 

Herefter må tilbudsgiveren selv bekoste mangfoldiggørelse af udbudsmaterialet efter behov. Ligeledes tilsendes alle revisioner af udbudsmaterialet pr. e-mail. Entreprenøren skal herefter selv bekoste mangfoldiggørelse af det nødvendige antal eksemplarer for arbejdets gennemførelse til alle underentreprenører mv. 

 

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 § 6.

 

Dato for licitation samt kontakoplysninger vil fremgå af udbudsskrivelsen.

 

 

Udlicitering for busdriften i Kangerlussuaq

Qeqqata Kommunia udbyder busdriften i Kangerlussuaq for en ny 5 års periode. 

 

  • Udbudsmaterialet i kan rekvireres fra den 20. april 2018.

     

  • Tidspunkt og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

     

  • Udbudsmateriale kan bestilles hos:

 

Qeqqata Kommunia

Borgerservice Kangerlussuaq

Postboks 89

3910 Kangerlussuaq

Telefon 841277

E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl