Borgerligt ombud

Generelt 

Borgerligt ombud er en særlig opgave, du som borger har pligt til at varetage. Et borgerligt ombud er ikke et arbejde, men derimod en opgave, du kan være valgt eller udpeget til at varetage.

Borgerligt ombud kan f.eks. være:
• Medlem af Landstinget
• Medlem af kommunalbestyrelsen
• Medlem af bygdebestyrelsen
• Kredsdommer, lægdommer eller domsmand
• Bisidder for sigtede
• Øvrige hverv, som du ifølge lovgivningen er forpligtet til at varetage

Tjenestefri og eventuel løn under ombud 

Skal du varetage et borgerligt ombud, har du ret til at få fri fra dit arbejde, men tjenestefriheden skal tilrettelægges mellem dig og din arbejdsgiver.

Frihed til at varetage dit borgerlige ombud skal primært ske ved, at du sammen med din arbejdsgiver lægger dine timer om eller bytter dem.

Det er både din og din arbejdsgivers pligt at sørge for at finde en hensigtsmæssigt løsning, når I skal planlægge hvornår dine arbejdstimer skal placeres. Når I planlægger, skal I tage hensyn til, at du ikke får en samlet arbejdstid der overstiger hvad der er rimeligt.

Du kan i nogle tilfælde også have ret til løn under dit borgerlige ombud. Det kræver dog:
• At dine ansættelsesvilkår giver dig ret til løn under borgerligt ombud
• At dit borgerlige ombud ikke er lønnet

Du kan maksimalt få fuld løn i 60 dage inden for et kalenderår.
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl