Flyttegodtgørelse

Generelt 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

Der kan være mange flytteomkostninger forbundet med at få nyt arbejde, hvis det nye arbejde ligger et andet sted, end der hvor du bor. Bliver du fastansat i det offentlige, kan du muligvis have ret til flyttegodtgørelse.

Har du ret til flyttegodtgørelse, betaler din nye arbejdsgiver nogle af dine omkostninger til:
• Eventuel rejse
• Bohaveflytning

Betingelser 

Du kan have ret til flyttegodtgørelse, hvis du i forbindelse med nyt arbejde skal flytte:
• Til en anden by i Grønland
• Til Grønland fra Danmark

Der vil stå i stillingsopslaget, om du har ret til:
• Flyttegodtgørelse
• Dækning af både rejseomkostninger og bohaveflytning

Ved fratrædelse
Nogle overenskomster giver dig ret til flyttegodtgørelse, når du fratræder din stilling. Det er dog typisk et krav, at du har haft den samme stilling i mindst 3 år. Fratræder du din stilling, inden du har været ansat i 3 år, kan du ikke få betalt din bohaveflytning tilbage til din gamle hjemby.

De kan være andre muligheder for flyttegodtgørelse nævnt i de forskellige overenskomster.

Rejseomkostninger 

Hvis du har ret til at få betalt dine rejseomkostninger, kan du få betalt rejsen fra din nuværende hjemby til din kommende by eller bygd.

Du kan få betalt omkostningerne for:
• Dig
• Eventuelt din familie

Bohaveflytning 

Har du ret til at få betalt bohaveflytning, betaler din arbejdsgiver for at:
• Få dit bohave indpakket
• Få dit bohave sendt til dit nye hjemsted

Din nye arbejdsgiver skal sende en flytterekvisition til et godkendt flyttefirma. Herefter kontakter flyttefirmaet dig, så I kan aftale, hvornår dit bohave skal pakkes ned.

Når du ankommer til din nye bopæl, skal du aftale med flyttefirmaet, hvor og hvornår de skal aflevere dit bohave.

Volumengrænse
Der er grænser for, hvor meget bohave din arbejdsgiver skal betale for at få flyttet. Det afhænger af din families størrelse:
• Enlige kan få betalt flytning af bohave på op til 15 m3
• Par kan få betalt flytning af bohave på op til 30 m3
• For hvert barn kan du få 5 m3 mere

Er du f.eks. gift og har 2 børn, kan I få flyttet 40m3 bohave på din arbejdsgivers regning. Er du derimod enlig med et barn, kan du få flyttet 20m3.

Har du brug for at få flyttet mere bohave, skal du selv betale for de ekstra kubikmeter.

Forsikring
For at dække eventuelle mangler eller skader på dit bohave, forsikres dit bohave af din nye arbejdsgiver. Forsikringssummens størrelse afhænger af, om du er enlig eller har familie:
• Enlige kan maksimalt få forsikret op til 182.500 kr.
• Familier kan maksimalt få forsikret op til 364.800 kr.

Opmagasinering
I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at opmagasinere dit bohave. Det kan f.eks. blive nødvendigt hvis:
• Skibet med dit bohave ankommer inden du selv er flyttet ind i din nye bolig
• Du skal bo vakant i en møbleret bolig en periode på grund af boligmangel

Skal dit bohave opmagasineres, kan du søge om at få opmagasineringen betalt af din nye arbejdsgiver.

Overenskomster og aftaler 

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl