Løn og tillæg – Udbetaling af

Løn og tillæg – Udbetaling af 

Er du offentligt ansat, får du enten løn en gang om måneden eller en gang hver 14. dag. Hvornår din løn udbetales afhænger af

  • om du er måneds- eller timelønnet
  • og om du er forud- eller bagudlønnet


Måneds- og bagudlønnet
Er du måneds- og bagudlønnet, får du udbetalt din løn udbetalt senest den sidste arbejdsdag i måneden. Det vil sige, at du f.eks. får din løn for oktober den sidste arbejdsdag i oktober.


Time- og bagudlønnet
Er du time- og bagudlønnet, får du udbetalt din løn hver 14. dag. Din løn udbetales i ugen umiddelbart efter din 14 dags periode. Det betyder, at du f.eks. får din løn for uge 3 og 4 udbetalt i uge 5.


Måneds- og forudlønnet
Er du måneds- og forudlønnet, får du udbetalt din løn senest den sidste arbejdsdag i forudgående måned. Det vil sige, at du f.eks. får din løn for april måned udbetalt sidste arbejdsdag i marts. Det er som regel kun tjenestemænd, der er forudlønnede.


Tillæg
Faste tillægs bliver udbetalt sammen med den aktuelle måneds løn. Variable tillæg kan godt blive udbetalt forskudt. Det betyder, at tillæg, der optjenes efter seneste indberetning for lønperioden, først vil blive udbetalt sammen med den næstkommende lønperiode.


Lønseddel
I forbindelse med lønudbetaling får du en lønseddel, som fortæller hvor meget din løn udgør og hvordan den er sammensat. Typisk består din løn af:

  • En grundløn
  • Eventuelle tillæg
  • Pensionsbidrag
  • Eventuelt medlemsbidrag til fagforening og personaleforeninger


Lønsedlen viser også hvor meget skat, du betaler, og hvor mange feriepenge, du har optjent i løbet af året.


Korrekt løn
For at kunne udbetale din løn korrekt skal din arbejdsplads have oplysninger med:

  • Dit navn
  • Dit cpr.nr
  • Din bankkonto
  • Dit skattekort


Det er vigtigt, at du kontrollerer din lønseddel. Hvis du mener, der er fejl i din lønudbetaling, eller har du spørgsmål til din lønseddel, bør du henvende dig til din nærmeste leder eller til lønkontoret. Dette gælder både, hvis du er i tvivl om du har fået for lidt eller for meget i løn.

Hvis du har fået for lidt i løn, har du krav på at få det resterende beløb efterbetalt. På samme måde kan din arbejdsgiver have ret til at kræve for meget udbetalt løn tilbage.


Bemærk
Er du flyttet til Grønland fra Danmark og er du fuldt skattepligtig i Grønland, skal du fritages fra dansk skat. Det kan du læse mere om under relaterede artikler.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl