Regulering af løn

Generelt 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

Din løn reguleres regelmæssigt. En regulering af din løn betyder, at din løn ændres, selvom du forbliver i samme stilling. Dette sker typisk:
• Ved fornyelse af overenskomsten (overenskomstforhandlinger)
• Som følge af anciennitetsstigning
• Efter gennemførelse af bestemte kurser eller uddannelser, der udløser tillæg
• Ved forhandling

Vil du vide mere om regulering af din løn og dine tillæg, kan du henvende dig til din fagforening eller læse din overenskomst.

Du kan få udleveret din overenskomst på din arbejdsplads ved at kontakte tillidsrepræsentanten, din faglige organisation eller du kan finde den på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Overenskomstforhandlinger 

Overenskomstforhandlinger foregår forskelligt fra arbejdsområde til arbejdsområde. Typisk gælder udfaldet af forhandlingerne for en begrænset periode (typisk 2 – 4 år). Det betyder, at overenskomsterne periodevis skal genforhandles.

Lønreguleringerne træder som regel i kraft 1. april eller 1. oktober. Nogle gange træder stigninger først i kraft på senere tidspunkter. I så fald reguleres din løn med tilbagevirkende kraft.

Når forhandlingerne er gennemført, reguleres din løn automatisk – oftest ved at din grundløn stiger eller at dine tillæg reguleres.

Anciennitetsstigninger 

Anciennitetsstigninger afhænger af:
• Hvilken stilling du har
• Hvilken overenskomst du er ansat under
• Hvor meget anciennitet du har

Oftest vil din løn stige hvert eller hvert andet år som følge af, at du får mere erhvervserfaring. Stigningen fortsætter, indtil du når højeste anciennitetstrin.

Din opnåede anciennitet vil følge med ved stillingsskift til en sammenlignelig stilling.

Løntillæg efter kurser og uddannelse 

Din løn kan i nogle tilfælde reguleres, hvis du har taget efteruddannelse eller kurser, der berettiger til et kvalifikationstillæg.

Det vil ofte kunne ses i overenskomsten for dit område, hvilke muligheder der er for at opnå kvalifikationstillæg.

Lønforhandling 

Som offentligt ansat kan du som regel ikke selv forhandle din løn. Visse stillinger og visse overenskomster giver dig dog mulighed for at forhandle din løn og dine tillæg.

Varetager du en stilling eller er du ansat under en overenskomst, der giver dig mulighed for at forhandle din løn selv, vil du som regel kunne gøre det:
• Når du bliver ansat
• Hvis din stilling skal omklassificeres
• Hvis din stilling skal genforhandles
Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl