Overdragelse

Overdragelse  

En andelsbolig er en bolig, der er ejet af en andelsboligforening og som foreningens medlemmer har brugsret til. Medlemmer af andelsboligforeninger ejer ikke deres bolig. Derimod har de hver især andel i foreningens formue. Derfor kaldes medlemmer af andelsboligforeninger for andelshavere. En andelsboligforening kan eje en eller flere ejendomme, men du har som andelshaver kun brugsret til 1 konkret bolig.

Vil du gerne flytte fra din andelsbolig, kan du ikke sælge den, fordi du ikke ejer den. Derimod kan du overdrage din andel i andelsboligforeningen til en ny andelshaver. Det betyder, at en anden person overtager brugsretten til andelsboligen. Du ophører først med at være andelshaver, når andelen er overdraget til en ny andelshaver.

Du skal anmode bestyrelsen i din andelsboligforening om at overdrage din andel til en ny andelshaver.

Andelsboligforeningen fastsætter reglerne for, hvem du kan overdrage din andel til. Et eksempel kan være, at overdragelsen skal ske i følgende prioriteret rækkefølge:

  • Til en af dine forældre eller børn eller til en person, der i mindst 2 år har været en del af boligens husstand
  • Til andre personer i samme andelsboligforening, hvis I bytter andelsbolig
  • Til personer som er skrevet på andelsboligforeningens venteliste


Besigtigelse og pris
Når du overdrager din andelsbolig, skal bestyrelsen i din andelsboligforening besigtige boligen. Det vil sige, at bestyrelsen skal se din lejlighed for eventuelle fejl og mangler, som skrives ned i en besigtigelsesrapport. Du har ret til at deltage i besigtigelsen og til at tage en sagkyndig med.

Når du overdrager din andel må prisen på andelen ikke overstige summen af:

  • Værdien af din andel
  • Værdien af forbedringer foretaget i andelsboligen
  • Værdien af manglende vedligeholdelse i andelsboligen
Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl