Udlejning af værelse eller fremleje

Udlejning af værelse eller fremleje 

En andelsbolig er en bolig, der er ejet af en andelsboligforening og som foreningens medlemmer har brugsret til. Medlemmer af andelsboligforeninger ejer ikke deres bolig. Derimod har de hver især andel i foreningens formue. Derfor kaldes medlemmer af andelsboligforeninger for andelshavere. En andelsboligforening kan eje en eller flere ejendomme, men du har som andelshaver kun brugsret til 1 konkret bolig.


Udlejning af værelse
Du kan som andelshaver udleje et værelse i din andelsbolig. Vil du gerne udleje et værelse, skal du være opmærksom på følgende regler:

 • Du kan maksimalt udleje 1 værelse ad gangen
 • Du kan kun udleje til en anden myndig person
 • Udlejning af et værelse skal være for mindst 3 måneder
 • Bestyrelsen skal godkende lejens størrelse og vilkårene for lejeaftalen

Du skal anmode bestyrelsen i din andelsboligforening om tilladelse til at udleje et værelse.


Fremleje
Du kan som andelshaver også fremleje din andelsbolig. Det betyder, at en anden person lejer hele din andelsbolig for en periode, hvor du er fraværende. Fremleje kræver, at dit fravær er midlertidigt og f.eks. skyldes:

 • Sygdom
 • Uddannelse
 • Anstaltsanbringelse
 • Midlertidig forflyttelse, f.eks. på grund af arbejde, hos dig eller en person i din husstand

Vil du gerne fremleje din andelsbolig, skal du være opmærksom på følgende regler:

 • Fremlejeperioden må ikke være kortere end 3 måneder
 • Fremlejeperioden må ikke være længere end 3 år
 • Du kan kun fremleje til myndige personer

Andelsboligforeningens bestyrelse skal give dig tilladelse, før du kan fremleje din andelsbolig.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl