Ansøgning

Ansøgning 

Hvis du skal opføre en ny bolig, f.eks. et hus eller en større ejendom, kan du søge om et boligfinansieringslån. Et boligfinansieringslån er et lån, der gives af Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen i din kommune. Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan hver især låne dig op til 20 % af boligens samlede opførelsesudgifter. Du skal selv sørge for finansieringen af de resterende 60 %. Derfor kaldes boligfinansieringslånet også 20-20-60.


Ansøgning
Vil du søge om et boligfinansieringslån, skal du lave en ansøgning.

Din ansøgning skal indeholde:

 • Projektbeskrivelse med oplysninger om antallet af boliger og boligareal per bolig
 • Overslag over byggeriets samlede opførelsesudgifter
 • Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen
 • Dokumentation for at du kan tilvejebringe egenfinansiering
 • Klar identifikation af dig


Du skal sende 2 kopier af din ansøgning: Én til Naalakkersuisut og én til kommunalbestyrelsen i din kommune.


Betingelser
Lånet gives i første omgang som et tilsagn. For ikke at miste dit tilsagn om lån skal du:

 • Starte opførelsen af din bolig inden 2 år fra du har fået tilsagn om lån. Du skal derfor indsende oplysning om, hvorvidt du har påbegyndt dit byggeri inden for 2 år
 • Afslutte opførelsen af din bolig og tage den i brug inden 3 år fra du har fået tilsagn om lån. Du skal derfor sende kopi af din ibrugtagningstilladelse fra kommunen til Naalakkersusiut inden for 3 år


Overholder du ikke dette, vil dit tilsagn om lån bortfalde uden yderligere varsel.

Først når boligen er opført og klar til beboelse, kan lånet blive udbetalt. For at kunne få lånet udbetalt skal du sende:

 • En ibrugtagningstilladelse fra kommunen
 • Det endelige og bekræftede byggeregnskab
 • Et originalt, registreret og stemplet pantebrev uden anmærkninger
 • En forsikring
 • Og original noteret panthaverdeklaration


Du skal sende 1 kopi af ovenstående til Naalakkersuisut og 1 kopi til din kommunalbestyrelse.

Du kan tidligst få udbetalt lån fra Naalakkersuisut i det år, hvor bevillingen til lånet er optaget på finansloven. Ligeledes kan du tidligst få udbetalt lån fra kommunalbestyrelsen i din kommune i det år, hvor bevillingen er optaget på kommunalbestyrelsens budget.


Tilbagebetaling af lån
Du har pligt til at betale lånet tilbage med det samme, hvis:

 • du ikke betaler renter og afdrag på lånet og ikke har betalt lånet tilbage inden fristens udløb
 • du ikke holder boligen forsvarligt ved lige, hvormed Naalakkersuisuts og kommunalbestyrelsens pantesikkerhed forringes
 • du ikke har forsikret boligen mod brand- og stormskade
 • du udlejer boligen på vilkår, der er i strid med bestemmelserne om lejefastsættelse
 • du indretter erhvervslokaler i boligen eller driver erhverv fra boligen. Du må dog gerne drive mindre liberale erhverv fra boligen


Bemærk
Du skal betale et gebyr på 0,5 % af de samlede offentlige lån for at søge om et boligfinansieringslån. Gebyret dækker omkostningerne til sagsbehandlingen af din ansøgning.

Hvis der ikke er tilstrækkelige penge i puljen hos Naalakkersuisut eller kommunalbestyrelsen, er der ingen garanti for, at du kan få et lån.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl