Lejer til ejer – Ansøgning om

Lejer til ejer – Ansøgning om 

Vil du gerne søge om at købe din lejebolig, skal du lave en ansøgning. Hvor du skal sende ansøgningen afhænger af hvem, der ejer og hvem der administrerer din bolig.

Ejer Selvstyret din udlejningsbolig, skal du udfylde et ansøgningsskema. Det kan du få ved at henvende dig på e-mail til pigiuk@nanoq.gl. Du kan også henvende dig telefonisk på telefon 34 50 00. Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 08.00 – 16.00.

Ejer kommunen din udlejningsbolig og administreres den af Iserit A/S, skal du sende din ansøgning til Iserit A/S.

Administreres og ejes din lejebolig af din kommune, skal du sende din ansøgning til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Sammen med ansøgningen skal du vedlægge en uforpligtende erklæring (en forhåndsgodkendelse) fra et pengeinstitut om din mulighed for at finansiere 60% af salgsprisen.

Sagsbehandling
Når din ansøgning og forhåndsgodkendelse fra banken er modtaget igangsættes sagsbehandlingen. Ved sagsbehandlingen indhenter Selvstyret, kommunen eller Iserit nødvendige oplysninger om boligen, før der tages stilling til om ansøgningen kan imødekommes. Når ansøgningen er imødekommet fremsendes sagen til en advokat, der skal berigtige handlen.

Overtagelse af ejerbolig
Bliver din ansøgning imødekommet, sendes følgende til dig:
 • Skriftligt tilbud om at du kan overtage din lejebolig som ejerbolig
 • Oplysning om ejerboligens bygningsbeskrivelse
 • Oplysning om ejerboligens markedsværdi
 • Oplysning om eventuelle registrerede hæftelser og servitutter, som vurderes at vil påhvile ejerboligen efter overtagelsen

Du skal senest acceptere overtagelsen inden 3 måneder efter du har modtaget det skriftlige tilbud.

Overtagelse af ejerlejlighed
Når din ansøgning er imødekommet opdeles de forskellige udlejningsejendomme i selvstændige ejerlejligheder. Samtidig bistår enten Selvstyret, kommunen eller Iserit med at stifte en ejerforening og udarbejde ejerforeningsvedtægter.

Herefter sender Selvstyret, kommunen eller Iserit følgende til dig:
 • Skriftligt tilbud om at du kan overtage din lejebolig som ejerlejlighed
 • Oplysninger om ejerforeningen og kopi af vedtægterne
 • Komplet salgsprospekt med fordelingsbrøk for ejerlejligheden
 • Oplysning om ejerlejlighedens bygningsbeskrivelse
 • Oplysning om ejerlejlighedens markedsværdi
 • Driftsbudget for indeværende år i den boligafdeling eller drifts- og vedligeholdelsesafdeling, som ejerlejligheden tilhører
 • Seneste godkendte regnskab for den boligafdeling eller drifts- og vedligeholdelsesafdeling, som ejerlejligheden tilhører
 • Oplysning om eventuelle registrerede hæftelser og servitutter, som vurderes at ville påhvile ejerlejligheden efter overtagelsen

Du skal acceptere overtagelsens inden 3 måneder efter du har modtaget det skriftlige tilbud.

De tilbageværende lejere
Når ejendommen er blevet opdelt i ejerlejligheder, sender Selvstyret, kommunen eller Iserit følgende til de tilbageværende lejere:
 • Meddelelse om at de kan overtage deres lejebolig som ejerlejlighed
 • Oplysninger om ejerforeningen og kopi af vedtægterne

Hvis en lejer ikke ønsker at købe sin lejebolig, kan vedkommende
 • forblive lejer i ejendommen. Herefter fastsættes huslejen efter de almindelige regler for beregning af husleje i denne type lejemål
 • eller tage imod et tilbud om anden lejlighed i samme by

Forbliver man lejer, skal man være opmærksom på, at
 • lejen fastsættes efter de almindelige regler for beregning af huslejen i denne type lejemål
 • at man er underlagt ejerforeningsvedtægterne
 • og at man kan købe sin lejebolig på et senere tidspunkt

Når en lejlighed i ejerforeningen fraflyttes, bliver lejligheden sat til salg ved offentlig udbud og ikke udlejet på ny.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Boliger og Infrastruktur
Imaneq 1A - 601
Postboks 909
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: box909@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl