Udsatte børn og unge – Handleplaner for

Udsatte børn og unge – Handleplaner for 

Når kommunen er blevet underrettet om, har fået en indberetning om eller selv er blevet bekendt med, at børns eller unges velfærd og udvikling er truet, har kommunen pligt til at undersøge barnet, den unge eller familien. Ud fra undersøgelsen, skal sagsbehandleren, helst sammen med forældrene og den unge, lave en handleplan.

En handleplan er en beskrivelse af en række forskellige forhold, f.eks.:

 • Hvem består familien af?
 • Hvor og hvordan bor familien?
 • Hvad laver de enkelte familiemedlemmer? Arbejde, arbejdsløs, skole, fritid
 • Hvad er familiens styrker og svagheder?
 • Har familien brug for hjælp – hvilken hjælp har de brug for?
 • Hvornår og hvordan skal hjælpen sættes i gang?


Handleplanen skal sikre, at barnet eller den unge får den hjælp, vedkommende har brug for, for at udvikle sig normalt i forhold til sin alder. Handleplanen fortæller således f.eks. døgninstitutionen og plejefamilien hvad deres pædagogiske opgave er overfor barnet.

Handleplanen kan derudover fungere som en kontrakt mellem sagsbehandleren og familien og skal vurderes hvert år eller efter behov af kommunalbestyrelsen. Handleplanen følger barnet.

Sagsbehandleren sender handleplanen til Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg, som vurderer hvilke former for hjælp, barnet eller den unge og familien skal have. Det Tværfaglige Samarbejdsudvalg sender vurderingen til Socialudvalget, som bestemmer, gerne sammen med barnet eller den unge og familien, hvilken hjælp, barnet, den unge eller familien skal have.

Hjælpen kan være f.eks.:

 • Dagtilbud: En pædagogisk friplads i daginstitution, specialskole eller uddannelsesinstitution
 • Støtte i hjemmet: F.eks. en familievejleder, hjemmehosser eller støttepædagog
 • Aflastning: Et ophold hos en plejefamilie i kortere eller længere perioder
 • Økonomisk hjælp til efterskoleophold, tøj- og lommepenge og aktiviteter
 • Anbringelse: Socialudvalget kan beslutte at anbringe dit barn udenfor hjemmet med eller uden dit og barnets samtykke


Bemærk
Som forælder har du altid krav på at få skriftlige kopier af de handleplaner og afgørelser, der er lavet om dit barn.


Klage
Er du uenig i den handleplan og de beslutninger, der er lavet om dit barn eller den unge, har du ret til at klage til Det Sociale Ankenævn. Under relaterede artikler kan du læse om, hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl