Førtidspension

Generelt 

Førtidspension er en ydelse, du kan søge om, når din arbejdsevne er varigt nedsat.
Den 1. juli 2016 er den nye førtidspensionslov trådt i kraft.

Hvis du allerede får førtidspension, vil du blive berørt af de nye regler. De nye regler handler blandt andet om nye krav for at få bevilliget førtidspension og nye pensionssatser.

Derudover er der fra 1. januar 2018 indført ændrede regler for aftrapning af højeste førtidspension.

Om Førtidspension (pdf-fil)

Vurdering af arbejdsevne 

Har du fået tilkendt førtidspension, og er du under 60 år, skal du inden for en 5årig periode (1. periode fra 1. juli 2016) have vurderet din arbejdsevne igen (revurdering), for at få en vurdering af, om du fortsat kan få førtidspension. Du kan ikke få frataget din førtidspension, før din arbejdsevne er blevet revurderet.

Den nye vurdering af din arbejdsevne, bestemmer om du fortsat er berettiget til førtidspension, og hvilken pensionssats du får.

Arbejdsevne
Arbejdsevne betyder, at det vurderes hvor meget du kan arbejde. Det betyder, at jo højere arbejdsevne du har, jo lavere førtidspension får du. Fordi du vil kunne arbejde mere.

Hvis din arbejdsevne vurderes til at være lav, får du enten højeste eller mellemste førtidspensionssats – se nedenstående.

Hvis din arbejdsevne vurderes til at være høj, tilkendes du enten ingen førtidspension eller laveste førtidspensionssats – se nedenstående.

Arbejdsevnen omregnes til procent (100 % = fuld arbejdsevne).
Hvis arbejdsevnen i procent vurderes at være:
• 0-25 % tilkendes højeste førtidspension
• 26-50 % tilkendes mellemste førtidspension
• 51-75 % tilkendes laveste førtidspension
• 76-100 % tilkendes borgeren ikke førtidspension

Arbejdsevnen vil blive fastsat i et afklaringsforløb og eventuelt et revalideringsforløb. Førtidspension administreres og udbetales af din kommune.

For at du kan få førtidspension skal du:
• Have en varigt nedsat arbejdsevne af fysiske eller psykiske årsager
• Være mellem 18 og 65 år (66 år fra den 1. januar 2017)
• Have haft fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne i 3 år
• Have fast bopæl i Grønland, i et af de andre nordiske lande, eller i et land som er med i EØS – Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde aftalen

Derudover skal du enten:
• have dansk indfødsret
• være omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring
• eller have fast bopæl i Grønland i mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgning om pension

Du skal desuden have vurderet din arbejdsevne.

Takster 

For at du kan få førtidspension skal du:
  • Have en varigt nedsat arbejdsevne af fysiske eller psykiske årsager
  • Være mellem 18 og 65 år (66 år fra den 1. januar 2017)
  • Have haft fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne i 3 år
  • Have fast bopæl i Grønland, i et af de andre nordiske lande, eller i et land som er med i EØS – Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde aftalen

Derudover skal du enten:
  • have dansk indfødsret
  • være omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring
  • eller have fast bopæl i Grønland i mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgning om pension

Du skal desuden have vurderet din arbejdsevne.

Ansøgning 

Du skal kontakte din kommune, hvis du ønsker at ansøge om førtidspension.

Klage 

Du kan klage over kommunens afgørelse til Det Sociale Ankenævn.

Sådan klager du til Det Sociale Ankenævn

Hvis du vil klage over kommunens vurdering af din arbejdsevne (arbejdsevneprocenten), kan du klage til Førtidspensionsklagenævnet.

Særligt for din kommune 

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iniian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl