Familiecentre – Generelt om

Familiecentre – Generelt om 

Der er 11 familiecentre i Grønland, som i varierende omfang kan tilbyde hjælp og rådgivning til udsatte familier. I et familiecenter har du og din familie i forskelligt omfang mulighed for at modtage:

 • Familiebehandling
 • Rådgivning
 • Krisehjælp


Du og din familie bliver ikke afkrævet betaling for et familieudviklingsforløb i et familiecenter.

Et familiecenter kan i nogle tilfælde yde rådgivning til:

 • Skoler
 • Daginstitutioner
 • Sundhedsvæsenet


Et familiecenter er organiseret fra kommunens Velfærds- eller Socialforvaltning og tager formelt afsæt i bestemmelserne i lovgivningen om hjælp til børn og unge om forsøgsordninger med sociale formål og særlige socialpædagogiske tilbud.


Betingelser
Betingelserne for at komme i betragtning til en plads i et familieudviklingsforløb er forskellige fra kommune til kommune.

Som hovedregel er det en kommunal sagsbehandler på velfærds- eller socialområdet, der vurderer, om din familie vil have gavn af at være i et tilbud i et familiecenter.

Kontakt din kommune for information om betingelser og tilbud i dit lokale familiecenter.


Bemærk
Du eller I skal kontakte jeres kommunale sagsbehandler for at blive henvist til et tilbud i familiecenteret.

Du eller I har også mulighed for at kontakte Anonym Familierådgivning på telefon 31 41 51.


Familiecentre i Grønland
Der er per 1. januar 2012 etableret familiecentre i:

 • Upernavik
 • Ilulissat
 • Aasiaat
 • Sisimiut
 • Maniitsoq
 • Tasiilaq
 • Nuuk
 • Paamiut
 • Qaqortoq
 • Nanortalik
 • Narsaq

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Krisecentre

Krisecenter i Sisimiut
Mannarsip Aqq. 7
3911 Sisimiut
Telefon: 68 55 10 / 52 75 33

 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iniian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl