Port State Control

Port State Control 

Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK) er en offentlig myndighed, der skal sikre, at fiskeri foregår ud fra de regler, der er politisk bestemt. En del af fiskerikontrollen hedder Port State Control (PSC) og er kontrol af landinger i havne.

PSC gælder for landing af

  • frosne fiskeriprodukter fra NEAFC’s konventionsområde (øst for 42 W)
  • alle fiskeriprodukter fra internationalt farvand fra NAFO’s konventionsområde (vest for 42 W)


Der er altid 2 myndigheder, der skal godkende landing af fangst: Flag Statsmyndigheden som validerer fangstoplysningerne og Havne Statsmyndigheden som godkender og evt. inspicerer landingen. GFLK fungerer som Havne Statsmyndighed for udenlandske fartøjer, der lander i Grønland, og som Flag Statsmyndighed for grønlandske fartøjer, der lander i udenlandske havne.

Du skal normalt indberette de mængder, du vil indhandle, senest 3 arbejdsdage før landing. Lander du i Norge, kan du dog vente med at indberette indtil 24 timer før landing. Du skal indberette med PSC- blanketter. Der er 2 typer blanketter afhængig af om du lander din egen fangst eller om du lander fangst, du har fået omladet fra et andet fartøj.

Du kan hente PSC-blanketterne på disse 3 hjemmesider:


Blanketterne skal sendes til Havne Statsmyndigheden i den havn, hvor du vil lande din fangst. Kontaktadresser, e-mail og faxnumre samt godkendte havne kan findes på NEAFC’s og NAFO’s hjemmesider. Havne Statsmyndigheden sender blanketterne til Flag Statsmyndigheden, der skal bekræfte og returnere blanketterne til Havne Statsmyndighederne, som derefter kan godkende eller afvise landingen.


Bemærk
Du har pligt til at samarbejde med fiskerikontrollen. Gør du ikke det risikerer du at få en advarsel, en bøde, konfiskation eller at blive meldt til politiet.

Fisker du i et andet lands fisketerritorium, må du kun lande din fangst i havne, der er udpeget af det pågældende lands myndighed.

Udenlandske fartøjer, der er omfattet af PSC, kan kun lande i Nuuk.

Relaterede artikler

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 501
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 60
E-mail: gflk@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl