Jagt- og fiskeribetjente

Jagt- og fiskeribetjente 

Jagt- og fiskeribetjentenes overordnede formål er, at være med til at sikre en bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. Betjentene fører tilsyn med fangst og jagt og herunder fiskeri efter laks og ørred.

Betjentenes opgaver omfatter også informative og andre opgaver vedrørende fangst og jagt som f.eks. samarbejde med Grønlands Naturinstitut om prøveudtagning af hvalfangster, hvalros og isbjørn samt tællinger af rensdyr og moskusokser.

Som borger kan du henvende dig til jagt- og fiskeribetjentene i forbindelse med jagt og fiskeri og andet ophold i naturen. Det kan f.eks. være:
 • Ved mistanke om ulovlig fangst af fangstdyr og fisk
 • Fund af sårede og syge dyr såsom hvaler som ikke umiddelbart vil overleve
 • Spørgsmål, vejledning om fangstdyr f.eks. fangsttider og kvoterede arter

Der er jagt- og fiskeribetjente i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq, Ilulissat, Kangaatsiaq, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk, Ivittuut og Ittoqqortoormiit. Efter behov foretager betjentene tilsynsrejser til andre forvaltningsområder, der ikke har jagtbetjentordning.

Organisatorisk hører jagt- og fiskeribetjentordningen under Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), som varetager den daglige administration af ordningen.


Tilsyn
For at sikre at fredningstider og andre regler overholdelse foretager jagt- og fiskeribetjentene tilsyn af fangst og jagt løbende i hele forvaltningsområdet. Under de enkelte arters jagtperioder intensiveres tilsynet. Tilsynet kan foregå både som dagture og flerdagsture – i bynært område og længere væk fra byen.

Tilsyn består blandt andet i
 • At kontrollere jagtbevisers og licensers gyldighed
 • At kontrollere at fredningsperioder og jagtbestemmelser samt andre fangst-, jagt- og fiskerimæssige reguleringer overholdes

Desuden deltager jagt- og fiskeribetjentene i tilsyn af reservater, naturparker, fredede områder og andre opgaver af naturbeskyttende art. F.eks. sikrer jagtbetjenten at der ikke bruges klatretove og andet klatreudstyr på fuglefjelde, og at der kun anvendes lovlige jagtredskaber til fangst af fugle.


Vejledning og oplysning
Jagt- og fiskeribetjentene bistår så vidt muligt med vejledning og oplysning og deltager i vildtpleje og andre naturmæssige opgaver efter nærmere aftaler mellem relevante samarbejdspartnere, myndigheder og forvaltere af naturen. Ved tilsyn med jagt på kvoterede dyrearter kan jagt- og fiskeribetjenten vejlede ved rapportering og fangstmelding.


Beføjelser
Jagt- og fiskeribetjenten har ved tilsynsopgaver legitimation på sig, som er et personligt ID-kort.

Jagt- og fiskeribetjenten kan uden retskendelse forlange at få fremvist gyldig legitimation for, at du har ret til at jage eller fiske.

I forbindelse med tilsyn har jagt- og fiskeribetjenten beføjelser til
 • adgang til dit fangst-, jagt- og fiskefartøj
 • adgang til dit fangst-, jagt- og fisketransportfartøj
 • adgang til områder og gemmer på dit fartøj, hvor der kan opbevares fangst
 • at undersøge fisk og nedlagt fangst samt fangst-, jagt- og fiskeudstyr
 • at registrere formodet ulovlig fangst eller fangst,- jagt- og fiskeudstyr ved fotografering eller videooptagelser
 • at udtage mindre prøver af formodet ulovligt nedlagt fangst som bevis

Jagt- og fiskerbetjenten kan desuden som bevis til formodet ulovlig handling indsamle prøver til biologiske undersøgelser ved fangststeder, de lokale brætter samt indhandlingssteder.

Endvidere er jagt- og fiskeribetjenten bemyndiget til at aflive såret eller sygt dyr, der ikke kan formodes at ville overleve.


Bemærk
Du risikerer at få en bøde, hvis du ikke efterkommer påbud fra jagt- og fiskeribetjenten, eller lægger hindringer i vejen for jagt- og fiskeribetjentens arbejde.

Relaterede artikler

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)
Indaleeqqap Aqq. 3
Postboks 501
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 60
E-mail: gflk@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl