Frirejse

Generelt 

En frirejse er en gratis rejse. Som studerende har du ret til forskellige former for frirejser mellem din hjemby og den by, din uddannelse foregår i.

Bemærk
Under særlige omstændigheder kan du også søge om frirejse til dine børn og eventuelle ægtefælle til visse former for frirejse.

Betingelser 

Der er nogle krav du skal opfylde for at få bevilget en frirejse. Det er et krav, at:
 • Du har fået bevilget uddannelsesstøtte
 • Uddannelsen har en varighed på mindst 10 måneder
 • Du ikke modtager anden offentlig hjælp

Hvis du søger om en frirejse skal du bestille en billet 4 uger før rejsen.

Hvis du søger om en frirejse i forbindelse med orlov eller barsel, skal du opfylde 2 krav:
 • Din orlov skal være længere end 3 måneder
 • Din frirejse skal være foretaget inden der er gået 1 måned fra orlovens start

Hvis du søger om en rejse efter endt uddannelse, skal hjemrejsen være foretaget senest 1 år efter uddannelsens afslutning.

Forskellige former for frirejser 

De forskellige former for frirejser, du kan få, når betingelserne er opfyldt, er i forbindelse med:
 • Studiestart
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne
 • Ferie
 • Barselsorlov
 • Studierelevant ophold
 • Studieafslutning
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie

Nærmeste familie er:
 • Egne børn, ægtefælle, forældre, søskende og bedsteforældre
 • Par, der kan dokumentere at de har boet sammen mere end 1 år, som myndige, bliver betragtet som ægtefæller

Ansøgning 

For at søge om en rejse i forbindelse med din studiestart, skal du henvende dig til uddannelsesstedet du har søgt ind på.

For at søge om de øvrige frirejser, skal du henvende dig til din studievejleder på dit uddannelsessted.

Relaterede artikler

Uddannelsesstøtteforvaltningen - USF
Postboks 1022
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: usf@nanoq.gl