august 30, 2015
 
Dansk  Kalaallisut
Familie- og bistandsafdelingen

Familie- og bistandsafdelingen er en af tre afdelinger under Familieområdet i Qeqqata Kommunia.
Kommunekontorerne i Maniitsoq og Sisimiut har hver en Familie- og bistandsafdeling.

Afdelingen har som mål at arbejde forebyggende med udgangspunkt i borgeren eller familien som helhed, og man tager udgangspunkt i de menneskelige ressourcer, som borgere eller familier har.

Afdelingen servicerer kommmunens borgere med rådgivning indenfor en række hovedområder, der har med sociale ydelser eller familiemæssige spørgsmål at gøre.

Der kan bl.a. være tale om forhold vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, adoption, anbringelser i familiepleje eller døgninstitution, udbetaling af offentlige ydelser til forsørgelse, socialboligrestancer, samt udarbejdelse af sager til beslutning i Familieudvalget.

I tilknytning til Familieområdet er der placeret et Familiecenter i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq by. Familiecentrene består bl.a. af familieterapeuter, socialrådgivere, socialpædagoger, hjemmehossere og forebyggelseskonsulenter.
Familiecentrene samarbejder med familiesagsbehandlerne i afdelingen for Familie- og bistand omkring kontakt til og indsats overfor familier i kommunen for at sikre gode opvækstsbetingelser for børn.
 


Copyright 2009-2014 Qeqqata Kommunia