august 30, 2015
 
Dansk  Kalaallisut
Qinersineq pillugu nalunaarut

Kommunalbestyrelsinut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu sinniisaannut qinersisarnerit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 7, 3. december 2012-imeersumi § 12 naapertorlugu matumuuna nalunaarutigineqassaaq ullormi 2. april 2013 nal. 09.00-miit nal. 20.00-mut kommunalbestyrelsimut, nunaqarfinni aqutsisunut kiisalu ilagiit sinniisaannut qinersisoqassammat. 

Kommunalbestyrelsimut ilagiillu sinniisaannut qinersinermut qinigassanngortitsinermi nalunaarutiginninneq pissaaq kingusinnerpaamik 5. marts 2013 nal. 12.00.

Kommunalbestyrelsinut qinigassanngortinneq:
Kommunalbestyrelsimut qinersinermi kommuni qinersiviuvoq ataaseq.

Kommunalbestyrelsimut ilaasortat 15-it qinerneqassapput.

Qinigassanngortittut ataasiakkaarlutik, ataasiakkaarlutik kattusseqatigiillutik, imaluunniit partii qinigassanngortitsisinnaatitaasoq sinnerlugu qinigassanngortissinnaapput. Partiit qinigassanngortitsisinnaatitaasut avataatigut qinigassan-ngortittunik nalunaarutit qinersivimmi qinersisartunit minnerpaamik qulinit atsiorneqarsimassapput.

Ilagiillu sinniisaannut qinigassanngortinneq:
Ilagiit sinniisaannut ilaasortat qinerneqassapput:
• Qinersivik Maniitsoq: 7
• Qinersivik Atammik: 4
• Qinersivik Napasoq: 3
• Qinersivik Kangaamiut: 4
• Qinersivik Sisimiut: 9
• Qinersivik Itilleq: 3
• Qinersivik Kangerlussuaq: 3
• Qinersivik Sarfannguit: 3

Ilagiit sinniisaannut qinigassanngortittut minnerpaamik inunnit tallimanit ilagiit sinnisaannut qinersisinnaatitaasunit innersuussutigineqarsimassapput.

Nunaqarfinni aqutsisunut qinigassanngortinneq:
Nunaqarfinni aqutsisunut qinersinermut qinigassanngortittut kingusinnerpaamik 23. marts 2013 nal. 12.00 nalunaarutigineqareersimassapput.

Nunaqarfinni aqutsisunut ilaasortat qinerneqassapput:
• Qinersivik Itilleq/Sarfannguit: 5
• Qinersivik Atammik/Napasoq: 5
• Qinersivik Kangaamiut: 3
• Qinersivik Kangerlussuaq: 3

Qinigassanngortittut ataasiakkaarlutik, ataasiakkaarlutik kattusseqatigiillutik, imaluunniit partii qinigassanngortitsisinnaatitaasoq sinnerlugu qinigassanngortissinnaapput. Partiit qinigassanngortitsisinnaatitaasut avataatigut qinigassanngortittunik nalunaarutit qinersivimmi qinersisartunit minnerpaamik qulinit atsiorneqarsimassapput.

Qinigassanngortitanik nalunaarutit
Qinigassanngortitanik nalunaarutit Maniitsumi, Atammimmi, Napasumi, Kangaamiuni, Sisimiuni, Itillimi, Kangerlussuarmi, Sarfannguanilu taaguinermi siulersuisumut tunniunneqassapput.


Allakkatigut taasinerit
Kommunalbestyrelsimut, nunaqarfinni aqutsisunut ilagiillu
sinniisaannut allakkatigut taasinerit Sisimiuni Maniitsumilu kommunip allaffiini Saaffiginnittarfimmi nunaqarfinnilu
Atammimmi, Napasumi, Kangaamiuni, Itillimi Sarfannguanilu kommunip allaffiini kiisalu Kangerlussuarmi Servicecenterimi allakkatigut taasisoqarsinnaavoq.

Qinerseqataasinnaatitaasut allassimaffii
Kommunalbestyrelsimut qinersinermi qinerseqataasinnaatitaasut allassimaffii ulluni 11.-12. marts 2013 Nunaqarfinnilu aqutsisunut 18.-19. marts 2013 tamanut misissugassanngorlugit Sisimiuni Maniitsumilu kommunip allaffiini Saaffiginnittarfimmi nunaqarfinnilu Atammimmi, Napasumi, Kangaa-miuni, Itillimi Sarfannguanilu kommunip allaffiini kiisalu Kangerlussuarmi Servicecenterimi saqqumitinneqassapput.

Naammagittaalliorsinnaaneq
Kingusinnerpaamik ulluinnaat marluk qinersisussat allassi-maffiisa saqqumitinneraniit, kinaluunniit isumaqartoq pissutissaqanngitsumik allassimaffimmi ilanngunneqarsimanani imaluunniit ilanngunneqarsimalluni, qinersinermik siulersuisunut allalluni naammagittaalliorsinnaavoq.

Kommunalbestyrelsimut qinersisinnaatitaasut qinigaasinnaatitaasullu:
Inatsisartut inatsisaanni nr. 7, 3. december 2012-imeersumi ima allassimasoqarpoq:
§ 1. Kommunalbestyrelsimut qinersisinnaatitaavoq § 3-mi eqqaaneqartut eqqaassanngikkaanni kinaluunniit folketingimut qinersisinnaanermut ukiussarititaasunik naammatsitsisimasoq qinersinissaq sioqqullugu sap. akunnerini arfinilinni kommunimi pineqartumi aalajangersimasumik najugaqarsimasoq aammalu
1) qallunaatut innuttaassuseqartoq aammalu qinersinissaq sioqqullugu sivikinnerpaamik qaammatini arfinilinni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimasoq, imaluunniit
2) sivikinnerpaamik ukiuni pingasuni naalagaaffimmi najugaqarsimasoq qinersinissarlu sioqqullugu sivikinnerpaamik qaammatini arfinilinni Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarsimasoq.
Imm. 2. Kalaallit Nunaanni aalajangersimasumik najugaqarneq pineqartillugu, tak. imm. 1, nr. 1 aamma nr. 2 Kalaallit Nunaata avataaniikkallartut aammattaaq § 2-mi ilaatinneqarput.
Imm. 3. Kommunalbestyrelsimut ilaasortaq kinaluunniit kommunalbestyrelsimut ilaasortaanerminut atatillugu nuna tamakkerlugu soqutigisaqaqatigiit kattuffiannut, kommunimi allami angerlarsimaffeqartumi, piffissaq tamaat siulittaasussatut toqqarneqartoq, kommunimi qimatamini taasisinnaatitaavoq.
§ 2. Inuit kinguliini taagorneqartut, Kalaallit Nunaata avataaniikkallartut, taakkulu inooqatitut aapparisaat imaluunniit nalunaarsorsimasutut aapparisaat aalajangersimasumik najugaqarnissamik piumasaqaatip saniatigut, § 1, imm. 1-imi piumasarineqartut naammassisimagunikkit, kommunalbestyrelsimut qinersisinnaapput:
1) Inuit ilinniagaqarlutik Kalaallit Nunaata avataaniittut.
2) Inuit peqqinnissamut tunngasunik pissuteqarlutik Kalaallit Nunaata avataaniittut. 
3) Inuit Kalaallit Nunaanni qinigaallutik folketingimi ilaasortatut suliaqarnerminnut atatillugu Danmarkimiittut.
4) Inuit Namminersorlutik Oqartussanut sinniisuullutik Kalaallit Nunaata avataaniittut.
5) Inuit Kalaallit Nunaata avataaniittut aammalu Kalaallit Nunaannut attuumassuteqarnikkut 1-4-mi taaneqartunut sanilliunneqarsinnaalluinnartut.
Imm. 2. Taamaattoq inuit imm. 1-imi taaneqartut aatsaat nuunnginnerminni sivikinnerpaamik katillugit ukiuni marlunni Kalaallit Nunaanni inuit aqqisa nalunaarsorsimaffiini allassimasimagunik qinersisinnaapput.
Imm. 3. Inooqatitut aapparisatut imaluunniit nalunaarsorsimasutut aapparisat, tak. imm. 1, naatsorsuunneqassapput inuit aallannginnermi aapparisatut inooqatigineqalersimasut.
§ 3. Inuit eqqartuussivikkoortumik Kalaallit Nunaanni atuuttussatut aalajangikkamik nammineersinnaajunnaarsitaasimasut qinersisinnaatitaanngillat.
§ 4. Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq, tak. §§ 22-26.
§ 5. Kommunalbestyrelsimut qinigaasinnaatitaavoq kina-
luunniit § 1 imaluunniit § 2 naapertorlugit tassunga qinersisinnaatitaasoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut
akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi kommunalbestyrelsimut ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni. Piffissaliussat taaneqartut ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
Imm. 2. Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissin-naavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.

Nunaqarfinni aqutsisunut qinersisinnaatitaasut qinigaasinnaatitaasullu:
Inatsisartut inatsisaanni nr. 7, 3. december 2012-imeersumi ima allassimasoqarpoq:
§ 61. Nunaqarfimmi aqutsisunut ataatsimoorussanut qinersisinnaatitaavoq kinaluunniit § 1 malillugu kommunalbestyrelsimut qinersisinnaatitaanermut piumasarisaasunik eqquutitsisoq, aammalu qinersinis¬saq kingusinnerpaamik ullunik 14-inik sioqqullugu nunaqarfimmi aalajangersimasumik najugaqarsima¬soq kiisalu § 2-mi inuit taaneqartut.
Imm. 2. Qinersinissaq ullunik 14-inik sioqqullugu qinersinermik siulersuisut suliarissavaat inuit ullormi qinersivissami qinersisinnaatitaallutik nunaqarfimmi najugallit allattorsimaffiat.
Imm. 3. Qinersisussat allassimaffiat suliarineqarnermi kinguninngua ulluni marlunni nalinginnaasuni saqqumitinneqassaaq.
Imm. 4. Inuk qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimasoq qinersisussat allassimaffiata suliarineqareernerata kingorna nunaqarfiup avataani aalajangersimasumik najugaqalersimasoq qinersisussat allassimaffiannit peerneqassaaq.
Imm. 5. Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq.
Imm. 6. Qinersisussat allassimaffii pillugit aalajangersakkat §§ 22 - 26-mi maleruagassat pineqartut atorneqassapput.
§ 62. Nunaqarfimmi aqutsisunut ataatsimoorussanut qinigaasinnaatitaavoq kinaluunniit § 61, imm. 1, tak. § 1, naapertorlugu tassunga qinersisinnaatitaasoq, qinersivimmilu kingusinnerpaamik ullut 14-it sioqqullugu aalajangersimasumik najugaqartoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi nunaqarfimmi aqutsisunut ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni. Piffissaliussat ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
Imm. 2. Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissinnaavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.

Ilagiit sinnisaannut qinersinnaatitaasut qinigaasinnaatitaasullu:
Inatsisartut inatsisaanni nr. 7, 3. december 2012-imeersumi ima allassimasoqarpoq:
§ 68. Kalaallit Nunaanni Ilagiinnut ilaasortat ilagiit sin-niisaannut qinersisinnaatitaapput kommunalbestyrelsimut qinersisinnaanermut piumasaqaatit naammassisimagunikkit, tak. § 1 imaluunniit § 2-mi piumasaqaatit naammassineqarpata. Ilagiit sinniisaannut qinersineq ullormi kommunalbestyrelsimut qinersinermi ingerlanneqassaaq.
Imm. 2. Kinaluunniit qinersisussat allassimaffiannut ilanngunneqarsimatinnani qinersisinnaatitaanngilaq.
Imm. 3. Qinersisussat allassimaffiinut atatillugu §§ 22 - 26 maleruaqqusat aamma malinneqassapput.
§ 69. Immikkoortoq 3-mi taaneqartut eqqaassanngikkaanni ilagiit sinniisaannut kinaluunniit qinigaasinnaatitaavoq § 68, imm. 1, tak. § 1, naapertorlugu tassunga qinersisinnaatitaasoq, qinersivimmilu kingusinnerpaamik sapaatit akunneri arfinillit qinersinissaq sioqqullugu aalajangersimasumik najugaqartoq, pineqartoq ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni inaarutaasumik eqqartuussinikkut akiliisitsissutissamilluunniit akuersinikkut pinerluttulerinermi inatsit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni imaluunniit ukiut kingulliit pingasut ingerlaneranni pissutsimut nalinginnaasumik isigineqarnermi ilagiit sinniissaanni ilaasortaanissamut naleqqukkunnaarsitsisumik pinerluttulerinermi inatsisit tunngavigalugit pineqaatissinneqarsimanngikkuni. Piffissaliussat ullormit qinersivimmiit atuutissapput.
Imm. 2. Taamaattoq kinaluunniit qinigassanngortissin-naavoq pinerluuteqarsimanermigut pineqaatissinneqarsimanini pissutigalugu qinigaasinnaannginnera pillugu akerliliisoqaraluarpalluunniit.
Imm. 3. Ilageeqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat sukkulluunniit atuuttoq naapertorlugu inuit ilagiit sinniisaanni ilaasortaasussat tassunga qinigaasinnaanngillat.

Qinersiviit taaguisitsinermilu siulersuisut

Illoqarfik/Nunaqarfik Qinersivik Taaguisitsinermi siulrsuisut
Maniitsoq Katersortarfik Gerth Heilmann
Atammik Kommunip allaffia Thimothæus Poulsen
Napasoq Kommunip allaffia Beathe Platou
Kangaamiut Ataatsimiittarfik Arkalo Goliathsen
Sisimiut Katersortarfik Karl Berthelsen
Itilleq Kommunip allaffia Amalie Dahl
Kangerlussuaq Servicecenteri Dorthe Egede
Sarfannguit Kommunip allaffia Aron Olsen

Qeqqata Kommuniani qinersinermi siulersuisut


Copyright 2009-2014 Qeqqata Kommunia