airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Planforslag i høring

Inden kommunens fysiske planlægning godkendes skal offentligheden høres.

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 52. Kirkegård i Maniitsoq

Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 Kirkegård i Maniitsoq er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 29. oktober 2020 og fremlægges til offentlig debat i perioden fra den 4. november 2020 til den 11. januar 2021.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at fastlægge delområdets anvendelse til den eksisterende kirkegård, samt for at sikre mulighed for udvidelse af kirkegården på omkringliggende arealer, som støder op til den eksisterende kirkegårds nordlige og sydlige side.

Kommuneplantillægget kan inden fristen den 11. januar 2021 kommentereres af offentligheden. Kommentarerne vil efterfølgende blive behandlet og indgå i den endelige indstilling til kommunalbestyrelsen om endelig godkendelse af planen.

Planen kan ses her eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

- Bilag 1 Kommuneplantillæg nr. 52

- Kort bilag

Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail qeqqata@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00


Offentliggørelse af forslag til spildevandsplan 2021-2026. 

Forslag til Spildevandsplan 2021 – 2026 er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia den 29. oktober 2020.

Planen er den første spildevandsplan i Qeqqata Kommunia. Den dækker over en 6-årig periode gældende fra 2021 til og med 2026, suppleret med en perspektivperiode for de følgende år frem til 2033. Spildevandsplanen omfatter lokaliteterne Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq. Planen indeholder en kortlægning af den eksisterende håndtering af spildevand, samt en samlet plan for fremtidige tiltag til afledning og bortskaffelse af spildevand i de tre ovennævnte lokaliteter.

Forslag til Spildevandsplan 2021 – 2026 fremlægges i en offentlighedsfase fra den 4. november 2020 til den 11. januar 2021.

Spildevandsplanen kan inden fristen den 11. januar 2021 kommentereres af offentligheden. Kommentarerne vil efterfølgende blive behandlet og indgå i den endelige indstilling til kommunalbestyrelsen om endelig godkendelse af planen.

Planen kan ses her eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

- Forslag Spildevandsplan

- Delplan 1: Recipientforhold

- Delplan 2: Kloaksystem

- Delplan 3: Kloakrenovering

- Delplan 4: Natrenovation

- Bilag


Høringssvar bedes sendes til:

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
E-mail qeqqata@qeqqata.gl
Telefon: 70 21 00

 

 

Se alle kommuneplantillæg

Qeqqata Kommunia

Makkorsip aqq. 2

+299 70 21 00

Qeqqata@qeqqata.gl