airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høringer

Her kan du finde nabohøringer og planforslag i høring.

Offentliggørelse af Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for et byudviklingsområde ved Kangerlussuaq 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 for et byudviklingsområde ved Kangerlussuaq er godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet d. 25. februar 2021 og fremlægges til offentlig debat, i perioden fra den 12. marts 2021 til den 10. maj 2021.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig byudvikling på Køkkenfjeldet/Mount Hassel nord for Kangerlussuaq. Der er tale om en langsigtet plan, der har karakter af en masterplan for områdets udvikling i 8 etaper. Forslag til kommuneplantillægget understøtter visionerne i Qeqqata Kommunia Planstrategi 2018 – 2022, om at byggemodne på Køkkenfjeldet og placere et besøgscenter for UNESCO verdensarvsområde Aasivissuit-Nipissat her. Foruden UNESCO besøgscenteret, vil kommuneplantillægget skabe mulighed for at etablere hoteller og boligområder, samt understøtte muligheden for at udnytte dele af planområdet til forskellige vinteraktiviteter for lokale borgere og turister.

Forslag til kommuneplantillægget kan inden fristen den 10. maj 2021 kommentereres af offentligheden. Kommentarerne vil efterfølgende blive behandlet og indgå i den endelige indstilling til kommunalbestyrelsen om endelig godkendelse af planen.

Planen kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl under høringer, samt på Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ under aktuelle høringer, eller udleveres ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Høringssvar bedes sendes til:

 

Qeqqata Kommunia

Postboks 1014

3911 Sisimiut

E-mail qeqqata@qeqqata.gl