airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling, vil du således kunne se dem på denne side.

Offentlig licitation 12 Personaleboliger i Maniitsoq 

På vegne af bygherre, Qeqqata Kommunia, udbydes hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.

Opgaven omfatter opførelse af 12 Personaleboliger i Maniitsoq

Arbejderne udbydes i totalentreprise og vil blive tildelt efter kriteriet 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'.

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende:

1. Nærværende udbudsskrivelse
2. Udbudsbetingelser, dateret 12.06.2020 inkl. tilhørende bilag
3. Udbudsprogram, dateret 12.06.2020 inkl. tilhørende bilag
4. Tilbudsblade med fordelingslister
5. Evt. rettelsesskrivelser.

Udbudsmaterialet kan bestilles hos
Masanti A/S, Niels Lynge-p Aqq. 14, 3912 Maniitsoq
Tlf.nr.: 81 71 72, E-mail: mab@masanti.gl 

Ved bedømmelsen af tilbud vægtes følgende kriterier:
1. Tilbudspris 50 %
2. Reference liste med lignende udførte projekter 30 %
3. Beskrivelse af totalentreprenørens kvalitetssikringssystem for hvert entreprisefag 20 %

For at komme i betragtning, skal totalentreprenøren og dennes underentreprenører for personlig ejede selskabers vedkommende opfylde kravet i §2 og for aktie-, anparts- og andelsselskabers vedkommende opfylde kravet i §5 i Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland. Dokumentation skal også omfatte regnskaber for firmaets sidste 2 regnskabsår samt firmareferencer for sammenlignelige opgaver fra bydende og teknisk rådgiver. Totalentreprenøren og dennes underentreprenører ikke har forfalden gæld til det offentlige ved fremvisning af erklæring fra skattevæsen.

Tilbudsgiverne vil ikke blive honoreret for bud.

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes skriftligt eller på mail til:
Masanti A/S, Niels Lynge-p Aqq. 14, 3912 Maniitsoq
Tlf.nr.: 81 71 72, E-mail: mab@masanti.gl   
Spørgsmål modtaget senere end den 20.08.2020 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

Licitation afholdes den 28.08.2020 kl.14.00 hos:

Masanti A/S
Niels Lynge-p Aqq. 14
3912 Maniitsoq
i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Der skal gøres opmærksom på, at byggearbejdernes gennemførelse forudsætter Qeqqata Kommunia godkendelse af byggearbejdets økonomi.

På bygherrens vegne
Masanti A/S

Udlicitering af mad til 8 daginstitutioner i Sisimiut 

Qeqqata Kommunia udbyder hermed offentlig licitation af ovenstående opgave.

Potentielle leverandører indbydes til at fremsende tilbud på løsning af opgaven. Opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Opgaven omfatter levering af formiddags- og eftermiddagsmåltid til 434 børn, for 0-6 årige børn.

Yderligere specifikationer og detaljeret og opgavebeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til:

Qeqqata Kommunia
Direktionssekretariat
Makkorsip Aqq. 2
3911 Sisimiut
e-mail: qeqqata@qeqqata.gl

Tilbudsgiveren kan få tilsendt udbudsmateriale pr. e-mail og kan hentes her

Opgaven er 4 årige kontrakt, som påbegyndes den 15. oktober 2020 og sluttes den 15.oktober 2024

Tilbud afleveres i lukket kuvert til Direktionssekretariatet i Qeqqata Kommunia den 17. august 2020 kl. l5:00, hvor tilbud vil blive åbnet i Kommunens mødesal i overværelse af de bydende, der ønsker at være til stede.