airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling, vil du således kunne se dem på denne side.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Qeqqata Kommunia, hvis du har yderligere spørgsmål til regler og procedurer for kommunale licitationer.

Ny daginstitution Akia, Sisimiut 

Qeqqata Kommunia udbyder hermed nedenstående arbejde i offentlig licitation.

Opgaven omfatter opførsel af en ny daginstitution på Akia i Sisimiut.
Arbejderne udbydes i fagentrepriser med følgende opdeling:


UDBUDSSKRIVELSE ”Skorstensfejning – Sisimiut distrikt” 

Qeqqata Kommunia indbyder Dem hermed til at afgive tilbud på skorstensfejning i Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq.

Tilbud afgives i overensstemmelse med nedenstående udbudsdokumenter, og der henvises til Udbudsbetingelserne for oplysninger om tilbudsafgivelsen og bedømmelse af indkomne tilbud.

Udbudsformen er ”laveste pris” og er en offentlig licitation.

Tilbudsgrundlaget

Tilbudsgrundlaget består af følgende dokumenter:

  • Nærværende udbudsskrivelse (US)
  • Tilbudsliste (TBL) 15. maj 2019
  • (SA og SB) 15. maj 2019

Udbudsmaterialet kan rekvireres fra 15/5 – 2019 ved sis.otm@qeqqata.gl.
Kan fremsendes som pdf. eller afhentes ved Området for Teknik og Miljø i papirform.

Aflevering af tilbud
Tilbud stiles til Qeqqata Kommunia og sendes via e-mail til maju@qeqqata.gl - senest 30 minutter før licitationen. Kan alternativt afleveres i papirform i lukket kuvert med mærket ”tilbud skorstensfejning i Sisimiut og bygder” til OTM Sisimiut.

Tilbuddet skal være Qeqqata Kommunia i hænde senest 12/6-2019, kl. 10.00 – hvor licitationen afholdes i OTMs mødelokale.
Tilbudsgiver er forpligtet til at sikre sig at tilbuddet er Qeqqata Kommunia i hænde på det angivne tidspunkt.


Tilbudsbedømmelse
Bygherre vil efterfølgende gennemgå de modtagne tilbud med henblik på at vurdere om de er konditionsmæssige korrekte og om lister og lignende er korrekt udfyldt. Tilbudsgiver skal give tilbud i alle af distrikt Sisimiuts områder, Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq.

Såfremt tilbuddene overstiger Qeqqata Kommunias budgetrammer for ”skorstensfejning” forbeholder Kommunen sig ret til at forkaste alle tilbud.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål rettes til maju@qeqqata.gl Spørgsmål der stilles senere end 4 arbejdsdage før licitationstidspunktet, kan ikke påregnes besvaret. Spørgsmål og svar vil blive fremsendt til alle tilbudsgivere i anonymiseret form.

Byggemodning i Ungusivik i Maniitsoq - Etape 1 

På vegne af bygherren, Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq, udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

Opgaven omfatter byggemodning i Ungusivik.

Arbejdet udbydes i følgende entrepriser:

• Entreprise nr. 1: Jord-,Beton og Tømrer arbejder
• Entreprise nr. 2: VVS-arbejder
• Entreprise nr. 3: El-arbejder


Det er muligt at afgive tilbud på én eller flere af ovennævnte entrepriser samt bud i storentreprise.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet ”laveste pris”, jf. Særlige Betingelser for projektet.

Alle arbejder forventes afleveret 15.05.2020.

Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra 09.05.2019 ved henvendelse til Masanti A/S, Postboks 109, 3912 Maniitsoq, tlf. 81 31 32, e-mail: ula@masanti.gl Materialet kan bestilles gratis i elektronisk PDF-udgave. Udbudsmaterialet kan tillige mod betaling rekvireres i papirform.

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 § 6.

Licitationen holdes 03.06.2019 hos:

Masanti A/S, Niels Lynge-p Aqq. 14

3912 Maniitsoq