airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling, vil du således kunne se dem på denne side.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Qeqqata Kommunia, hvis du har yderligere spørgsmål til regler og procedurer for kommunale licitationer.

Aktuelle licitationer 

Offentlig licitation

 

Renovering, ombygning og tilbygning af sportshallen B-1294 i Atammik

 

På vegne af bygherren, Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq, udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

 

Opgaven omfatter renovering, ombygning og tilbygning af sportshallen B-1294 i Atammik.

 

Arbejdet udbydes i følgende entrepriser:

         Entreprise nr. 1. Jordarbejder

         Entreprise nr. 2. Murerarbejder

         Entreprise nr. 3. Betonarbejder

         Entreprise nr. 4. Tømrer-, snedker og gulvbelægningsarbejder

         Entreprise nr. 5. Malerarbejder

         Entreprise nr. 6. VVS-arbejder

         Entreprise nr. 7. El-arbejder

 

Det er muligt at afgive tilbud på én eller flere af ovennævnte entrepriser samt bud i fag- stor- eller hovedentreprise.

 

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet ”laveste pris”, jf. Særlige Betingelser for projektet.

 

Alle arbejder forventes afleveret ultimo september 2019.

 

Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra 15. februar 2019 ved henvendelse til Masanti A/S, Postboks 109, 3912 Maniitsoq, tlf. 81 31 32, e-mail: ula@masanti.gl. Materialet kan bestilles gratis i elektronisk PDF-udgave. Udbudsmaterialet kan tillige mod betaling rekvireres i papirform.

 

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 § 6.

 

Licitationen holdes 18. marts 2019 kl. 10:00 hos Masanti A/S, Niels Lynge-p Aqq. 14, 3912 Maniitsoq.


 

UDBUDSSKRIVELSE - Gangbroen mellem Annertusoq og Tunoqqusaaq, Maniitsoq

Qeqqata Kommunia udbyder hermed ovenstående arbejde i offentlig licitation.

Opgaven omfatter renovering af gangbroen
Arbejderne udbydes i hoved/fagentrepriser med mulighed for at afgive bud i stor entreprise tilbud med følgende opdeling:

Entreprise nr. 1. Betonarbejder
Entreprise nr. 2. Tømrerarbejder
Entreprise nr. 3. Smedearbejder
Entreprise nr. 4. Malerarbejder

Tilbuddet skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet, som omfatter følgende:
1. SB, dateret 01.03.2018 for Gangbroen mellem Annertusoq og Tunoqqusaaq, Maniitsoq.
2. SA, dateret 01.03.2018 for Gangbroen mellem Annertusoq og Tunoqqusaaq, Maniitsoq.
3. Tilbudsblade med fordelingslister.
4. Evt. rettelsesskrivelser.

Tildelings kriterier
Arbejdet vil blivet tildelt efter kriteriet "laveste pris".
Se nærmere i SB for arbejdet
Udbudsmaterialet kan bestilles på ula@masanti.gl
Tilbudsgiver skal registrere sig hos masanti så meddelelse om evt. rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver

Eventuelle tvivlsspørgsmål rettes på mail til Masanti A/S, Maniitsoq, ula@masanti.gl
Spørgsmål modtaget senere end den 22.03.2019 kan ikke forventes besvaret inden licitationen.

Licitation afholdes mandag d.29.03.2019 kl. 13:00 hos:

Masanti A/S
Niels Lynge Aqq. 14
3912 Maniitsoq

i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.