Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling, vil du således kunne se dem på denne side.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Qeqqata Kommunia, hvis du har yderligere spørgsmål til regler og procedurer for kommunale licitationer.

Opførelse af tre Illorput 2100 i Kangerlussuaq 

Qeqqata Kommunia udbyder opførelse af tre Illorput 2100 på byggefelter 5.13, 5.14 og 5.15 i rammeområde A7.5 i Kangerlussuaq.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise med igangsætning den 18. september 2017 og aflevering den 1. oktober 2018.
Udbudsmaterialet i digital form, kan rekvireres fra den 21. - 25. august 2017.

Tidspunktet og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

Udbudsmateriale kan bestilles hos:

Qeqqata Kommunia
Borgerservice Kangerlussuaq
Postboks 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon 841277
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl

Anlæggelse af kunstgræsbane i Sisimiut 

På vegne af bygherren, Qeqqata Kommunia, udbydes hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

Opgaven omfatter anlægsarbejder for anlæggelse af kunstgræsbane i Sisimiut.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise.

Arbejderne vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris, jf. Særlige Betingelser for projektet.

Arbejderne forventes opstartet medio juli 2017 og forventes afleveret september 2017.

Udbudsmaterialet kan bestilles og leveres fra 27. juni 2017 ved henvendelse til Masanti A/S, Postboks 441, 3911 Sisimiut, tlf. 86 30 60, e-mail: bgh@masanti.gl. Materialet kan bestilles gratis i elektronisk PDF-udgave. Udbudsmaterialet kan tillige mod betaling rekvireres i papirform.

Licitation forventes afholdt 10. juli 2017. Tidspunkt og sted for licitationen vil fremgå af udbudsskrivelsen.

På vegne af Qeqqata Kommunia

Masanti A/S
Aqqusinersuaq 65 • Postboks 441 • 3911 Sisimiut
E-mail: masanti@masanti.gl
Tlf.: 86 30 60 • Fax: 81 37 97