Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling, vil du således kunne se dem på denne side.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Qeqqata Kommunia, hvis du har yderligere spørgsmål til regler og procedurer for kommunale licitationer.

Udbud af rengøring på Qinnguata Atuarfia 

Qinnguata Atuarfia udliciterer rengøringen af hele bygningen.

Rengøring gælder hele bygningen, altså skole, skolepasning, fritidsklub og bibliotek. Der ønskes rengøring i skolen i perioden 1. august - 30. juni. (med mulighed for hovedrengøring i ferier).
Der ønskes rengøring i fritidsklub og skolepasning hele året.
Tidspunkter og yderligere detaljer for rengøring aftales ved kontraktskrivning.

Rengøringen består af:
Daglig rengøring (almindelig):
I klasselokaler (inkl. lærerværelse og aula), skolepasningsfællesareal, fritidsklubbens fællesarealer:
Papirkurve/affaldsspande tømmes, pose skiftes.
Ryddede skriveborde og andre borde aftørres
Gulv støvsuges og vaskes
Toilet:
Toiletkumme, håndvaske, dør, spejle, hylder, fliser, og anden sanitet rengøres.
Hjemkundskab:
Køkkenvaske samt køkkenbord rengøres Opvaskemaskine tømmes og fyldes Viskestykker, M Tork og karklude skiftes
Gange i skolen og trappe ved hovedindgang Støvsuges og vaskes
Måtter støvsuges
En gang om ugen rengøring.
EDB udstyr afstøves.
Paneler aftørres både i klasser og i gange. Bibliotek støvsuges og vaskes.
Tre gang om ugen rengøring.
Kontorer, kopirum, mødelokaler, gange, trapper, trappehåndtag rengøres
Hver måned:
Skabe, reoler, vindueskarme og radiatorer aftørres
Lavt hængende lamper aftørres, afstøves
Hver tredje måned:
Udluftninger og persienner aftørres/afstøves.
Alle indvendige vinduer vaskes
Polish behandling af linoleumsgulvene
Alle møbler med betræk støvsuges grundigt
Rengøring af bagtrapper op til bibliotek og skolepasning
En gang om året:
Hovedrengøring.
Alle døre, dørkarme, skaber, vindueskarme, overflader, vægge, radiator afvaskes/aftørres. Afstøve alle mapper, bøger, reoler mv.
Alle arkivrumme støvsuges.
Vaske alle gardiner eller persienner.
Toiletterne:
Udskiftning/opfyldning af sanitære artikler efter behov.

Bemærkninger:
Det foretrækkes at budgiver leverer:
Toiletpapir, M Tork, viskestykker og sæbe
Rekvisitter, maskiner, klude m.m. til brug for rengøringen

Forsikring:
Tilbudsgiver skal have tegnet forsikring som omfatter ansvarsforsikring og ulykkesforsikring, samt arbejdsskadeforsikring. Tilbudsgiver er forpligtiget til at være forsikret under kontaktens forløb.

Udliciteringen ønskes påbegyndt pr. 1. november 2017.

Sidste frist for ansøgning er mandag den 23. oktober 2017

Jens Borch Scharnberg Skoleinspektør Qinnguata Atuarfia
Tlf: 84 10 27
mail: fjord@greennet.gl Postbox 1001
3910 Kangerlussuaq

Licitation på snerydning i Sisimiut 2017-2018 

 

Hermed udbyder Qeqqata Kommunia opgaven om vintervej vedligeholdelse, snerydning – for vinterperioden 2017 – 2018 i Sisimiut by.

For interesserede kan udbudsmaterialet rekvireres ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø Sisimiut fra d.d.
Udbudsmaterialet kan ligeledes læses på Qeqqata Kommunias hjemmeside – www.qeqqata.gl

Udbudsmaterialet indeholder:
- Udbudsskrivelse.
- Tilbudsliste.
- Områdeopdelt kortmateriale Nord 
-Områdeopdelt kortmateriale Syd
- Vejprioritering og snelægskort Nord 
- Vejprioritering og snelægskort Syd

- Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. snerydning i Sisimiut by. (SA)
- Særlige Betingelser vedr. Snerydning i Sisimiut by.(SB)


Der er i tillæg til licitationen mulighed for at give en timepris for bortkørsel af snelæg i henhold til ”Særlig Arbejdsbeskrivelse vedr. snerydning i Sisimiut by SA – Pkt. 2.2.


Der afholdes åben licitation ved Området for Teknik og miljø, onsdag d. 27/9 2017 kl. 10.00.

Dato for indsendelse af tvivlsspørgsmål til Martin Jungersen på mail til maju@qeqqata.gl: Mandag den 25/9 – 2017 kl. 10:00

Tvivlsspørgsmålsrunde afholdes Mandag den 25/9 – 2017 kl. 10:00


Henvendelser i forbindelse med udbud af snerydning kan du kontakte Området for Teknik og Miljø på 867460.

Opførelse af tre Illorput 2100 i Kangerlussuaq 

Qeqqata Kommunia udbyder opførelse af tre Illorput 2100 på byggefelter 5.13, 5.14 og 5.15 i rammeområde A7.5 i Kangerlussuaq.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise med igangsætning den 18. september 2017 og aflevering den 1. oktober 2018.
Udbudsmaterialet i digital form, kan rekvireres fra den 21. - 25. august 2017.

Tidspunktet og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

Udbudsmateriale kan bestilles hos:

Qeqqata Kommunia
Borgerservice Kangerlussuaq
Postboks 89
3910 Kangerlussuaq
Telefon 841277
E-mail: kangerlussuaq@qeqqata.gl