airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling, vil du således kunne se dem på denne side.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Qeqqata Kommunia, hvis du har yderligere spørgsmål til regler og procedurer for kommunale licitationer.

Multihus i Kangerlussuaq 

Qeqqata Kommunia udbyder som bygherre ne-denstående arbejder i hovedentreprise i offent-lig licitation.
Tildelingskriteriet er laveste pris.

Arbejderne skal udføres i perioden fra Medio august 2019 til 1. marts 2021.

Opgaven omfatter:
• Jord- og betonarbejder
• Terrænbefæstelsesarbejder
• Tømrer-/tagdæknings-/snedkerarbejder
• Murerarbejder
• Malerarbejder
• VVS-arbejder
• El-arbejder

Der skal bygges i alt ca. 270m2 Multihus i Kan-gerlussuaq

Opgaven omfatter også hoved- og stikledninger for kloak, vand, fjernvarme og EL.

Udbudsmaterialet i elektronisk form kan bestilles fra den 24. juni 2019 hos:

rampst@ramboll.gl
Box 426
3911 Sisimiut Tlf: 86 61 30

Trykte eksemplarer kan ligeledes bestilles hos Rambøll mod betaling af trykke- og forsendel-sesomkostningerne.

Licitationsdato fremgår af udbudsskrivelse.


Licitation på entreprisen dag og natrenovation 

Hermed udbyder Qeqqata Kommunia dag- og natrenovationsentreprisen for perioden 1/1-2020 – 31/12-2025 for Sisimiut By i offentlig licitation.

Entreprisen omfatter dag- og natrenovationsarbejde af tilmeldte dag- og natrenovationskunder i Sisimiut By.

Tilbuddene indgives til området for Teknik og Miljø senest ved licitationen, der afholdes mandag d. 12. august 2019 kl. 10.00.

For mere information henvises til Qeqqata Kommunes hjemmeside under ’Licitationer & Salg’.

Interesserede entreprenører kan afhente udbudsmaterialet hos Området for Teknik og Miljø.

Se udbudsskrivelsen her