airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling og øvrige områder, vil du således kunne se dem på denne side.

Rådgivning ved udvidelse af idrætshal i Sisimiut med svømmehal 

Qeqqata Kommunia udbyder hermed rådgivning i forbindelse med projektering af udvidelse af Idrætshal i Sisimiut med svømmehal.

Opgaven omhandler dels tilstandsregistrering og opstilling af renoveringsbehov for idrætshal i Sisimiut. Idrætshallen er opført 1971-79, udvidet 2006 med fitnessrum og er på 2232m2.
Derudover omhandler opgaven udarbejdelse af dispositionsforslag for udvidelse med svømmehal og opstilling af udkast til fondsansøgning.

Arbejdet vil blive tildelt efter det for kommunen mest fordelagtige tilbud.

Tilstandsregistrering, opstilling af renoveringsbehov og dispositionsprojekt for svømmehal forventes udført i perioden februar 2021 – juni 2021. Fortsættelse med efterfølgende projektforslag og udbudsprojekt vil afhænge af hvornår der skaffes fondstilsagn og/eller bevilling til det videre arbejde.

Tidspunktet og sted for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.
Udbudsmaterialet kan bestilles hos: mijo@qeqqata.gl tlf. 867395


Qeqqata Kommunia
Området for Teknik og Miljø
Guutaap Aqq. 5, B-1295
3911 Sisimiut

Udlicitering af rengøring af Qeqqata Kommunias kommunekontor i Maniitsoq

Qeqqata Kommunias område for Teknik & Miljø i Maniitsoq udbyder hermed offentlig licitation af rengøring af Qeqqata Kommunias kommunekontor i Maniitsoq. 

Rengøringen skal udføres i perioden 1. januar 2021. til 31. december 2024.

Rengøringsentreprisens omfang er beskrevet i arbejdsopgaver i forbindelse med rengøring af kommunekontoret i Maniitsoq.

Licitationen afholdes hos Qeqqata Kommunia område for Teknik og Miljø Maniitsoq, onsdag den 28. december 2020. Kl. 14.00.

Udbudsmaterialet kan hentes elektronisk her: Udbudsmateriale eller afhentes ved henvendelse til Qeqqata Kommunia område for Teknik og Miljø Maniitsoq, tlf: 817842 og mobil: 247841 eller e-mail: knol@qeqqata.gl

Bestilling på udbuds materiale som modtages senere end den 18.december 2020 kan ikke forventes at blive efterkommet. Udbudsmaterialet kan udsendes eller hentes fra fredag den 4. december 2020.

Qeqqata Kommunias område for Teknik og Miljø i Maniitsoq forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkommende tilbud, hvis særlige forhold taler imod at vælge det laveste bud og eventuelt retten til at  forkaste dem alle.

Udlicitering af rengøring til Minihallen til Nalunnguarfiup Atuarfia.

Qeqqata Kommunia udbyder hermed offentlig licitation af ovenstående opgave.

Potentielle leverandører indbydes til at fremsende tilbud på løsning af opgaven.

Tildelingskriterium er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Kvalitative kriterier er efter tilknyttede service, organisering af arbejdet, herunder kvalifikationer og erfaringer hos de medarbejdere, som skal udføre arbejdet.

Rengøring af Minihallen omfatter: forhallen, Gymnastiksal, toiletter og badrumme, lagerrum og rengøringsrum.

Yderligere specifikationer og detaljeret opgavebeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse til:

Nalunnguarfiup Atuarfik
Paamaap Kuua 10
3911 Sisimiut
e-mail: nalunng@qeqqata.gl

Tilbudsgiveren kan få tilsendt udbuds materiale pr. e-mail. Den elektroniske udgave kan også hentes selv her: Udbuds materiale.

Opgaven er en 3 årige kontrakt, som påbegyndes den 1. januar 2021 og sluttes den 31.december 2023.

Tilbud afleveres i lukket kuvert til Nalunnguarfiup Atuarfia senest den 7. december 2020 kl. l2:00. Tilbud kan også sendes til ovennævnte e-mail adresse.