Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling, vil du således kunne se dem på denne side.

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Qeqqata Kommunia, hvis du har yderligere spørgsmål til regler og procedurer for kommunale licitationer.

Aktuelle licitationer 

Byggemodning Erhvervsområde B8.2 i Sisimiut 

Qeqqata Kommunia udbyder arbejde med Byggemodning af Erhvervsområde B8.2 ved gl. heliport i Sisimiut i hovedentreprise.

Arbejdet består af terrænregulering- og el-arbejder. 

Udbudsmaterialet kan hentes fra Området for Teknik og Miljø, box 1014, 3911 Sisimiut eller ved e-mail til niem@qeqqata.gl

Kriteriet for tildeling af den udbudte hovedentreprise er: Laveste pris.

Licitationen er mandag d. 30. april 2018 kl. 10.00 

 

Udbud af rengøring

 

Qeqqata Kommunia udbyder rengøring af centraladministrationen i Qeqqata Kommunia i Sisimiut.

 

28. marts 2018

Qeqqata Kommunias centraladministrationen i Sisimiut omfatter hovedkontoret B-902 og Område for Teknik og Miljø, samt Skattestyrelsen B-1295.

 

Der udbydes efter det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, kvalitet.

 

Der holdes gennemgang af bygninger, rengøringsartikler og udstyr, samt tvivlsspørgsmål tirsdag den 17. april kl. 10:00 på mødelokalet oven på servicebutik, hovedadministrationen.

 

Tilbud afleveres i lukket kuvertilQeqqata Kommunia i Sisimiut, Direktionssekretariat, senest den 25. april 2018 kl. l0.00, hvortilbud vilblive åbnet i Kommunens mødelokal ioverværelseaf debydende, der ønskerat væretil stede.

 

Der er forventet opstart af arbejdet den 1. maj 2018.

 

Yderligere specifikationer og detaljeret opgavebeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse fra den 28. marts 2018 til:

Qeqqata Kommunia

Direktionssekretariat
Makkorsip Aqq. 2
3911 Sisimiut

e-mail: qeqqata@qeqqata.gl

 

Udbuds materialer til udlicitering af rengring i Qeqqata Kommunia i Sisimiut hovedadministration