airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Suliariumannittussarsiuussineq

Suliariumannittussarsiuussisarnermut inatsit naapertorlugu suliariumannittussarsiuussisarnermut tunngasut kommunip tamanut saqqummiuttussaavai.

Tamanna aviisitigut, allagarsiussinikkut matumuunalu quppersakkakkut pisassaaq.

Suliariumannittussarsiuussineq kommunip sanaartornermut immikkoortotaqarfia peqatigalugu suliariumannittussarsiuussineq ingerlappagit, tamakku matumani quppernermi takusinnaassavatit.

Paasissutissat allat
Kommunimi suliariumannittussarsiuussinermut malittarisaasatigut arlaatigut apeqqutissaqaruit, Sisimiut Kommuneat attaviginissaanut tikilluaqqusaavutit.

Kommunip siusinnerusukkut suliariumannittussarsiuussimasai takorusukkukkit, sulianut toqqorsivimmi tamakku nassaarisinnaavatit.

Tamanut ammasumik suliariumannittussarsiuussineq Maniitsumi sulisut ineqarfii 12-it 

Qeqqata Kommunia sinnerlugu, ataani allaqqasoq tamanut ammasumik suliariumannittussarsiunneqarpoq.

Sanaartornermi sulisut ineqarfii 12-iusut suliarineqassapput.

Suliassaq tamakkiisumik suliariumannittussarsiuunneqarpoq, suliassarlu tunniunneqassalluni »neqeroorut anigaasaqarnikkut iluaqutissaqarnerpaaq« tunngavigalugu.

Neqeroorutit makkua tunngavigalugit nalilerneqassapput:
• Neqeroorusiami tamarmiusumik akigititaq – 50 %
• Assingusunik suliaqarsimanermut takussutissat – 30 %
• Tamakkiisumik suliariumannittup suliassanut tamanut pitsaasumik naammassinnissinnaassutsimik nalunaarsueriaasia – 20 %

Neqerooruteqartoq suliassinneqassaguni nammineq kiisalu underentreprenørip suliffeqarfimmi piginnittutut Kalaallit Nunaanni inuutissarsiuummik ingerlataqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 12, 12. november 2001-meersoq inatsit §2 aktiaateqarluni, piginneqataassuteqarluni piginneqatigiillunilu malinnissaat kiisalu inatsit §5 inuutissarsiummik ingerlataqarsinnaanermut inatsit malinneqassaaq. Uppernarsaammilu ilanngunneqassapput ingerlatsiviup ukiuni maatsorsuiffiusuni kingullerni marlunni naatsorsuutai, kiisalu ingerlatsiviup paasissutissai sulianit neqeroorfigisanik sanilliunneqarsinnaasunit teknikkikkullu siunnersortaasunik.
Neqerooruteqartoq kiisalu underentreprenørip ilumoorluinnarlutik nalunaarutigissavaat pisortanut akiitsoqannginnitik, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmeersumik uppernarsaammik tunniussinikkut.

Neqeroorusiornermut aningaasartuutit aningaasaliiffigineqassanngillat.

Suliassap aallartinnissaa naatsorsuutigineqarpoq aggusti 2020-p aallartinnerani, naammassereernissaallu naatsorsuutigineqassaaq juuli 2022-p naanerani.

Suliariumannittussarsiuussinermi atortussat ulloq 26-06-2020-mit piniarneqarsinnaalissapput, kingusinnerpaamillu ulloq 28-08-2020 nal. 14:00 uunnga tunniunneqareersimassallutik:
Masanti A/S, Niels Lynge-p Aqq. 14, 3912 Maniitsoq
Attavissaq: Mark Brønsholm
Tlf.nr.: 81 71 72, E-mail: mab@masanti.gl

Atortussat akiliinikkut pappiaranngorlugit piniarneqarsinnaapput.

Suliariumannittussarsiuussineq pissaaq neqeroortitsiniarnermi atortussat malillugit juli 2020-p naanerani.

Sisimiuni meeqqerivinnut arfineq-pingasunut nerisaqartitsisarnerup suliariumannittussarsiuunneqarnera 

Suliaq siuliani taaneqartoq Qeqqata Kommuniata matumuuna tamanut suliariumannittussarsiuuppaa.

Suliassap naammassineqarnissaanut neqeroorsinnaasut matumuuma neqeroorusioqquneqarput. Akikinnerpaamik neqerooruteqartoq suliassamik tigusisinneqassaaq.

Meeqqanut ukioqanngitsuniit arfinillit tikillugit ukiulinnut 434-nut, ullaap tungaani ualikkullu nerisassanik pajuttuisarnissaq suliassaavoq.

Ersarinnerusumik nassuiaatit, suliassallu nassuiaataa ersarinnerusoq, saaffiginnissuteqarnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq:

Qeqqata Kommunia
Qullersaqarfiup allatseqarfia
Makkorsip Aqq. 2
3911 Sisimiut
e-mail: qeqqata@qeqqata.gl


Suliariumannittussarsiuussinermi atortut, neqerooruteqartup mailikkut tigusinnaavai aamma maana aaneqarsinnaavoq.

Suliassamik tigusisumut isumaqatigiissut ukiuni sisamani atuutissaaq, taannalu 2020-imi novembarip 1-ianit 2024-mi novembarip 1-iani naammassineqassaluni.

Neqeroorut allakkap puussaanut matoqqasumut poorlugu, kingusinnerpaamik 2020-imi aggustip 17-ani nal. 15:00 Qeqqata Kommuniani Qullersaqarfip allatseqarfianut tunniunneqassaaq, neqerooruteqartullu piumasut najuunnerisigut neqeerorutit kommunalbestyrelsip ataatsimiittarfiani ammartiterneqassalluik.