Salg af bygninger

Her kan du se, hvilke bygninger der er til salg i Qeqqata Kommunia.

B-63 Itilleq (Den Gamle Skindsystue) kan købes….! 

B-63 sælges som den er og forefindes, og kommunen påtager sig intet ansvar efter salget.
Alle direkte omkostninger i forbindelse med salget afholdes af køber.

Skriftligt tilbud med angivelse af kontant budsum i danske kr., samt navn, postadresse og telefon nr./e-mail, afleveres til Borgerservice i Itilleq – eller sendes til
Qeqqata Kommunia
Området for Teknik, Råstoffer og Miljø
Postboks 1014
3911 Sisimiut

Mærke: købstilbud B-63

Henvendelser vedr. B-63 kan rettes til kommunens bygningsinspektør Hans Frederik Olsen på tlf. 867465 og på e-mailadressen hfro@qeqqata.gl

Købstilbud skal afleveres eller fremsendes skriftligt i lukket anonym kuvert og være kommunen i hænde senest fredag den 22. september 2017 kl. 12. Rettidigt modtagne tilbud vil indgå i åbningen af tilbud, som finder sted samme dag fra kl. 12. Budgivere og andre interesserede er naturligvis velkommen til at deltage ved åbning af indkomne købstilbud.

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold. Der skal deponeres eller erlægges garanti for købesummens betaling senest 5 dage efter sælgers accept.

Qeqqata Kommunia forbeholder sig retten til at forkaste alle modtagne bud.