Borgerligt ombud

Borgerligt ombud 

Borgerligt ombud er en særlig opgave, du som borger har pligt til at varetage. Et borgerligt ombud er ikke et arbejde, men derimod en opgave, du kan være valgt eller udpeget til at varetage.

Borgerligt ombud kan f.eks. være:

  • Medlem af Landstinget
  • Medlem af kommunalbestyrelsen
  • Medlem af bygdebestyrelsen
  • Domsmand
  • Besidder for sigtede
  • Øvrige hverv som du ifølge lovgivningen er forpligtet til at varetage


Fri og løn under ombud
Skal du varetage et borgerligt ombud, har du ret til at få fri fra dit arbejde.

Du kan i nogle tilfælde også have ret til løn under dit borgerlige ombud. Det kræver dog:

  • At dine ansættelsesvilkår giver dig ret til løn under borgerligt ombud
  • At dit borgerlige ombud ikke er lønnet


Du kan maksimalt få fuld løn i 60 dage inden for et kalenderår.

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl