Pension – SIK

Pension – SIK 

Alle borgere har ret til alderspension, når de fylder 65 år. Er du offentligt ansat, optjener du herudover også pension igennem dit arbejde. Er du ansat efter SIKs overenskomst, vil din du og din arbejdsgiver indbetale et pensionsbidrag hver måned til Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Soraarnerussutisiaqalernissamut Aningaasaateqarfiat (SISA), som er SIKs pensionskasse.


Udbetaling
Når du fylder 60 år, har du ret til at gå på pension og få udbetalt pensionsydelse fra SISA. Du kan også vente med at gå på pension, til du f.eks. fylder 65 år. Des længere du venter med at gå på pension, des højere bliver din pension.

Størrelsen af din pension afhænger af

  • hvor meget du og din arbejdsgiver har indbetalt til pensionskassen
  • din forventede restlevetid på pensionstidspunktet (beregnes af pensionskassen, og kaldes en aktuarmæssig beregning)


Førtidspension
Er du blevet førtidspensioneret, f.eks. fordi dit helbred gør, at du ikke kan arbejde, kan du eventuelt få udbetalt pension fra din pensionskasse – også selvom du endnu ikke er fyldt 60 år. De specifikke regler for udbetaling af pension til førtidspensionister fremgår af pensionskassens vedtægter.


Bemærk
Er du timelønnet, vil din arbejdsgiver først indbetale pensionsbidrag til SISA, efter du er fyldt 20 år.

Du kan som udgangspunkt ikke ophæve din pensionsordning. Det vil sige, at du først kan få udbetalt penge fra din pensionskasse, når du går på pension.

Hvis du er medlem af en fagforening, bør du kontakte denne før din pensionering, uanset om der er tale om førtidspensionering eller alderspensionering, og derefter skal du kontakte din pensionskasse.

Hvis du ikke er medlem af en fagforening, skal du selv rette henvendelse til pensionskassen.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl