Pension – Tjenestemand

Pension – Tjenestemand 

Er du offentligt ansat tjenestemand, får du livslang pension. Livslang Pension er en livslang ydelse. Det vil sige, at du har ret til at få pension fra du går på pension og resten af dit liv – uanset hvor gammel du bliver. Størrelsen på din pension afhænger af

  • dit løntrin på det tidspunkt hvor du går på pension
  • og de antal år du har arbejdet som tjenestemand efter du fyldte 25 år. Pensionsydelsen kan dog maksimalt beregnes på baggrund af 37 års ansættelse som tjenestemand


Udbetaling
Er du tjenestemand sørger din arbejdsgiver for at du får udbetalt din tjenestemandspension, i forbindelse med at du har fået godkendt, at du fratræder med pension. Du har ret til at få udbetalt din tjenestemandspensions, når du fylder 60 år.


Afskedigelse
Hvis du afskediges af disciplinære årsager, kan du først få udbetalt pension, når du fylder 60 år. Afskedigelse af disciplinære årsager kan kun ske på baggrund af tjenesteforseelser. Det kan f.eks. være bedrageri eller tyveri af betroede midler.

Hvis du er opsagt diskretionært, får du pension fra den dag du fratræder din tjenestemandsstilling. Det er dog en betingelse, at du har været tjenestemand i mindst 10 år.

Diskretionær opsigelse betyder, at du bliver afskediget fordi din arbejdsgiver vurderer, at du ikke magter dine opgaver eller på anden måde finder, at du ikke vil kunne vende tilbage til arbejdet inden for rimelig tid.


Beregning
Din arbejdsgiver vil i forbindelse med din fratrædelse få beregnet din pensions størrelse og oplyse denne til dig.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl