Flyttegodtgørelse – Bohaveflytning

Flyttegodtgørelse – Bohaveflytning 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er her ud over også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentlige ansatte.

Der kan være mange flytteomkostninger forbundet med at få nyt arbejde, hvis det nye arbejde ligger et andet sted, end der hvor du bor. Bliver du fastansat i det offentlige, kan du derfor muligvis have ret til flyttegodtgørelse. Flyttegodtgørelse kan blandt andet bestå i, at din arbejdsgiver betaler for bohaveflytning.

Det fremgår af stillingsopslaget om du har ret til bohaveflytning.

Har du ret til at få betalt bohaveflytning, betaler din arbejdsgiver for

  • at få dit bohave pakket ned
  • og sendt til dit nye hjemsted


For at få betalt din bohaveflytning skal din nye arbejdsgiver sende en flytterekvisition til et godkendt flyttefirma. Herefter kontakter flyttefirmaet dig, så I kan aftale, hvornår dit bohave skal pakkes ned.

Når du ankommer til din nye bopæl, skal du aftale med flyttefirmaet, hvor og hvornår, de skal aflevere dit bohave.


Volumengrænse
Der er grænser for, hvor meget bohave din arbejdsgiver skal betale for at få flyttet. Det afhænger af din families størrelse:

  • Enlige kan få betalt flytning af bohave på op til 15 m3
  • Par kan få betalt flytning af bohave på op til 30 m3
  • For hvert barn kan du få 5 m3 mere


Er du f.eks. gift og har I 2 børn, kan du altså få flyttet 40m3 bohave på din arbejdsgivers regning.
Er du derimod enlig med et barn, kan du få flyttet 20m3.

Har du brug for at få flyttet mere bohave, skal du selv betale for de ekstra kubikmeter.


Forsikring
For at dække eventuelle mangler eller skader på dit bohave, forsikres dit bohave af din nye arbejdsgiver. Forsikringssummens størrelse afhænger af om du er enlig eller har familie:

  • Enlige kan maksimalt få forsikret op til 182.500 kr.
  • Familier kan maksimalt få forsikret op til 364.800 kr.


Opmagasinering
I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt at opmagasinere dit bohave. Det kan f.eks. blive nødvendigt hvis:

  • Skibet med dit bohave ankommer inden du selv er flyttet ind i din nye bolig
  • Du skal bo vakant i en møbleret bolig en periode på grund af boligmangel


Skal dit bohave opmagasineres, kan du søge om at få opmagasineringen betalt af din nye arbejdsgiver.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl