Flyttegodtgørelse – Generelt om

Flyttegodtgørelse – Generelt om 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er her ud over også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentlige ansatte.

Der kan være mange flytteomkostninger forbundet med at få nyt arbejde, hvis det nye arbejde ligger et andet sted, end der hvor du bor. Bliver du fastansat i det offentlige, kan du derfor muligvis have ret til flyttegodtgørelse.

Du kan have ret til flyttegodtgørelse, hvis du i forbindelse med nyt arbejde skal flytte:

  • Til en anden by i Grønland
  • Til Grønland fra Danmark


Har du ret til flyttegodtgørelse, betaler din nye arbejdsgiver nogle af dine omkostninger til:

  • Eventuel rejse
  • Bohaveflytning


Det står i stillingsopslaget:

  • Om du har ret til flyttegodtgørelse
  • Om du har ret til at få dækket både rejseomkostninger og bohaveflytning


Rejseomkostninger
Har du ret til at få betalt dine rejseomkostninger kan du få betalt rejsen fra din nuværende hjemby til din kommende by eller bygd. Du kan få betalt omkostningerne for:

  • Dig
  • Eventuelt din familie


Bohaveflytning
Har du ret til at få betalt bohaveflytning betaler din arbejdsgiver for

  • at få dit bohave indpakket
  • og sendt til dit nye hjemsted


Din nye arbejdsgiver skal sende en flytterekvisition til et godkendt flyttefirma. Herefter kontakter flyttefirmaet dig, så I kan aftale, hvornår dit bohave skal pakkes ned.

Når du ankommer til din nye bopæl, skal du aftale med flyttefirmaet, hvor og hvornår, de skal aflevere dit bohave.


Ved fratrædelse
Nogle stillinger giver dig ret til flyttegodtgørelse, når du fratræder din stilling. Det er dog et krav, at du har haft den samme stilling i mindst 3 år.

Fratræder du din stilling, inden du har været ansat i 3 år, kan du ikke få betalt din bohaveflytning tilbage til din gamle hjemby.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl