Tjenesterejse – Generelt om

Tjenesterejse – Generelt om 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentlige ansatte.

En tjenesterejse er en rejse i forbindelse med dit arbejde, som din arbejdsgiver har besluttet, at du skal foretage. Der kan være mange formål med en tjenesterejse. Det kan f.eks. være:

  • At du skal til et vigtigt møde i en anden by eller bygd
  • At du skal en konference i en anden by eller bygd


Rejsen er blevet sat i stand, fordi du skal udføre et stykke arbejde for din arbejdsgiver, som du er blevet pålagt at udføre et andet sted end der, hvor du er. Der er i givet fald tale om en tjenesterejse, og arbejdsgiveren, der betaler derfor for:

  • Rejse
  • Ophold
  • Dagpenge


De ydelser, som arbejdsgiver betaler for i forbindelse med en tjenesterejse, er skattefrie.


Forsinkelse
Bliver du forsinket under en tjenesterejse, dækker din arbejdsgiver de ekstra udgifter til f.eks. ophold og ekstra dagpenge. Din arbejdsgiver skal dog kun dække udgifterne, hvis du ikke selv er skyld i, at du er forsinket:

  • Hvis dit fly f.eks. bliver aflyst på grund af vejret, vil du få ekstra dagpenge og betaling for dit ophold, indtil du kan komme tilbage på arbejde
  • Når du derimod ikke dit fly, fordi du f.eks. har sovet for længe, får du ikke dækket nogen ekstra omkostninger – heller ikke betaling af en ny flybillet


Bemærk
Du får også løn, når du er på tjenesterejse.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl