Overenskomstgrupper – Generelt om

Overenskomstgrupper – Generelt om 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er her ud over også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter.

En overenskomst er en aftale mellem en eller flere arbejdsgivere og flere lønmodtagere.
Overenskomsterne er forhandlet mellem de forskellige fagforeninger og Selvstyret og fastsætter reglerne for f.eks.:

 • Minimumsløn
 • Tillæg 
 • Arbejdsgivers og medarbejders bidrag til pension 
 • Ugentlig arbejdstid
 • Betaling for overarbejde
 • Opsigelsesvarsel


Der er en lang række overenskomstgrupper i Grønland. Her kan du læse om hvem, der som regel er ansat efter de forskellige overenskomster.


AC
Akademikernes Centralorganisation (AC) er for akademiske medarbejdere uden ledelsesansvar med en bachelor eller kandidatgrad inden for en af AC’s underorganisationer. Det vil sige:

 • Arkitekter
 • Psykologer
 • Magistre
 • Ingeniører
 • Gymnasielærer


AK
Tjenestemændenes sammenslutning (AK) er for:

 • Tjenestemænd i lønramme 34 og derunder
 • Tjenestemandslignende ansatte
 • Socialrådgivere og sagsbehandlere
 • Konsulenter uden akademisk baggrund
 • Ansatte ved Piareersarfik 


ASG
Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) er for:

 • Tjenestemænd i lønramme 35 eller over
 • Chefer i det offentlige


DJØF
Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) er for akademiske medarbejdere uden ledelsesansvar med en bachelor eller kandidatgrad inden for en af DJØF’s underorganisationer. Det vil sige:

 • Jurister
 • Økonomer


HK stat
HK stat er for tilkaldte HK’ere.


IMAK
Lærernes Fagforening i Grønland (IMAK) er for:

 • Lærere
 • Andet personale med direkte tilknytning til folkeskolen


PIP
Perorsaasut Ilinniarsimasut Peqatigiiffiat (PIP) er for:

 • Pædagoger 
 • Ledere af pædagogiske institutioner


PPK
PPK er for sundhedspersonale, der arbejder med pleje, og som har en uddannelse inden for en af PIP’s underorganisationer. Det vil sige:

 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Sygeplejersker
 • Sundhedsassistenter
 • Jordmødre
 • Økonomaer
 • Bio analytikere og farmakonomer
 • Oldfruer


SIK
Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er for medarbejdere uden ledelsesansvar med en uddannelse inden for en af SIK’s underorganisationer. Det vil sige:

 • Handel og kontor
 • Sundhedshjælpere
 • Sundhedsmedhjælpere
 • Barne-, social- og socialmedhjælpere
 • Pedeller, viceværter og varmemestre
 • Dagplejer
 • Tolke
 • Levnedsmiddelbranchen
 • Klubansatte
 • Plejemødre
 • Lærlinge og elever
 • Lægesekretærer
 • Kataketer og organister
 • Timelønnede sømænd
 • Bygdesundhedspersonale
 • Portører


SIK er også for:

 • Faglærte og ufaglærte på timeløn
 • Faglærte og ufaglærte på månedsløn
 • Visse lederstillinger


SSK
SSK er for arbejdsledere.


Teknisk Landsforbund
Teknisk Landsforbund er for medarbejdere uden ledelsesansvar med en uddannelse inden for en af Teknisk Landsforbunds underorganisationer. Det vil sige:

 • Teknikere
 • Bygningskonstruktører


TP
Dansk Journalistforbund (TP) er for:

 • Journalister
 • Driftsteknikere
 • Informationsmedarbejdere
Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl