Tjenestemand – Generelt om

Tjenestemand – Generelt om 

En tjenestemand er en offentlig ansat person, der varetager en stilling, som vurderes at være særlig nødvendig. Det kan f.eks. være:

  • Ansatte i politiet
  • Visse chefstillinger


Selvstyret og Kommunerne bestemmer hvor mange tjenestemandsstillinger, der skal være i det offentlige. Det betyder, at nogle stillinger er øremærket som tjenestemandsstillinger. Nogle tjenestemandsstillinger er åremålsansættelser, hvilket betyder at stillingen er tidsbegrænset.


Rettigheder
Tjenestemænd varetager stillinger, som samfundsmæssigt vurderes at være særligt nødvendige. Derfor kan tjenestemænd som udgangspunktet ikke afskediges før pensionering, med mindre det skyldes

  • svagelighed
  • stillingens nedlæggelse
  • åremålsansættelsens udløb
  • eller efter eget ønske


Pligter
Tjenestemænd har pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiveren. Det betyder, at du som tjenestemand ikke har ret til at strejke.


Tjenestemænd og tjenestemandslignende stillinger
Fra og med 2003 blev tjenestemandsloven lavet om, for at udfase de gamle tjenestemandsstillinger. Det betyder, at der for tiden er 2 former for tjenestemandsstillinger:

  1. Tjenestemænd ansat før 2003, der er omfattet af den gamle tjenestemandslov
  2. Personer, der er ansat efter tjenestemandslignende forhold efter 2003 og som er omfattet af den nye lov


Forskellen på de to stillinger omhandler blandt andet tjenestemændenes pension og ret til frirejse:

  • Tjenestemænd har ret til at gå på pension, når de bliver 60 og har ret til frirejse efter 2 års ansættelse
  • Personer ansat i tjenestemandslignende stillinger kan først gå på pension, når de fylder 65 og har først ret til frirejse efter 3 års ansættelse

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl