Tillidsrepræsentanter – Generelt om

Tillidsrepræsentanter – Generelt om 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder for arbejdspladser i den offentlige sektor.

En tillidsrepræsentant er bindeled mellem

  • medarbejdere og ledelse
  • og mellem medarbejdere og deres fagforening


Tillidsmanden repræsenterer medarbejderne over for ledelsen. Som medarbejder er det altså typisk tillidsmanden, du skal gå til, hvis du er utilfreds med f.eks.

  • Arbejdsforholdene
  • APV’en
  • Arbejdsmiljøet
  • Ansættelsesforholdene


Det er også tillidsmanden, der i første omgang skal tage affære, hvis der opstår problemer for en medarbejder på arbejdspladsen.

For at ruste tillidsmanden til at forhandle med ledelsen uddanner fagforeningen som regel vedkommende i blandt andet:

  • Forhandlingsteknik
  • Arbejdsretslige regler


En tillidsmand skal nogle gange fremføre holdninger, der ikke er i overensstemmelse med holdningen hos arbejdspladsens ledelse. Tillidsmænd er derfor omfattet af regler, der gør det svært at afskedige dem.


Valg af tillidsrepræsentant
Er der ansat mindst 5 medarbejdere efter samme over­enskomst på en arbejdsplads, skal medarbejderne vælge en tillidsrepræsentant og en suppleant.

Er der flere tillidsrepræsentanter inden for samme område, kan de vælge en fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten vil normalt være medarbejderes repræsentant over for arbejdsgiveren i spørgsmål, der vedrører samtlige ansatte og er som regel med i forhandlingerne med arbejdsgiveren også i andre sager.

Valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter meddeles til lederen og Personalekontoret.


Bemærk
Det er tillidsrepræsentantens pligt i samarbejde med arbejdsgiveren at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

Hvis der er et samarbejdsudvalg på arbejdspladsen, er tillidsmanden automatisk medlem.

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl