Istandsættelse, forbedring og udvidelse af din bolig – Ansøgning om

Istandsættelse, forbedring og udvidelse af din bolig – Ansøgning om 

Det kan være dyrt at istandsætte, forbedre eller udvide din bolig. Derfor har du mulighed for at søge om lån til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af din bolig hos Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan låne dig op til 40 % af de samlede byggeudgifter. Du skal selv sørge for at finansiere de resterende 60 %.


Ansøgning
Vil du søge om lån til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af din bolig, skal du lave en ansøgning. Ansøgningen skal indeholde:

 • En beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelse
 • En beskrivelse af din bolig, herunder alder, størrelse og stand
 • Et overslag over de samlede udgifter ved istandsættelses-, forbedrings- eller udvidelsesarbejde
 • Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, hvis det pågældende arbejde kræver en arealtildeling
 • Dokumentation for at du kan tilvejebringe egenfinansiering
 • Dit cpr. nummer og din bopælsattest

Du skal sende ansøgningen til Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA).

Du kan sende ansøgning per brev og per e-mail.


Tilsagn og udbetaling
Lånet gives i første omgang som et tilsagn. Lånet kan først udbetales, når istandsættelsen, forbedringen eller udvidelsen er færdiggjort og du kan fremvise:
 • Et bekræftet byggeregnskab
 • Et originalt registreret og stemplet pantebrev uden anmærkninger
 • En forsikring
 • En original noteret panthaverdeklaration


Har du fået tilsagn om lån til udvidelser, skal du også kunne fremvise en ibrugtagningstilladelse, før lånet kan udbetales.

Lånet udbetales tidligst i det år, hvor bevillingen til lånet er optaget på Landstingsfinanslov.


Tilbagebetaling af lån
Du har pligt til at betale lånet tilbage med det samme, hvis:

 • Du ikke holder boligen forsvarligt ved lige, hvormed Naalakkersuisuts pantesikkerhed forringes
 • Du ikke har forsikret boligen mod brand- og stormskade
 • Du udlejer boligen på vilkår, der er i strid med reglerne om omkostningsbestemt leje i private udlejningsejendomme
 • Du indretter erhvervslokaler i boligen eller driver erhverv fra boligen. Du må dog gerne drive mindre liberale erhverv fra boligen
 • Du flytter fra boligen


Du skal ligeledes betale lånet tilbage med det samme, hvis boligen skifter ejer, medmindre ejerskiftet sker mellem dig og din ægtefælle.


Bemærk
Du kan kun få 1 lån til din bolig og du kan maksimalt låne 283.500 kroner.

Hvis der ikke er tilstrækkelige penge i puljen hos Naalakkersuisut, er der ingen garanti for, at du kan få et lån.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl