Ansøg om boligsikring

Ansøg om boligsikring i lejeboliger

Ansøg om boligsikring  

Boligsikring ydes til husstande, der bor i en lejebolig. Boligsikring ydes på baggrund af husstandens aktuelle indkomst samt antallet af børn med fast bopæl i boligen.

Betingelser
Du kan kun få boligsikring hvis:
 • Du bor til leje
 • Du har en skriftlig lejekontrakt
 • De økonomiske vilkår er opfyldt

Beregning
Din boligsikring bliver beregnet udfra antallet af værelser og personer, der bor i husstanden samt et fællesrum. Det vil sige at du har ret til boligsikring til:
 • 2 værelser, hvis du er alene i husstanden
 • 3 værelser, hvis der er 2 personer i husstanden
 • 4 værelser, hvis der er 3 personer i husstanden
 • 5 værelser, hvis der er 4 personer i husstanden

Grænsen for husstandens samlede aktuelle indkomst:
 • Under 180.000 kr. for husstande uden børn
 • Under 372.000 kr. for husstande med 1 barn
 • Under 396.000 kr. for husstande med 2 børn
 • Under 408.000 kr. for husstande med 3 børn
 • Under 416.000 kr. for husstande med 4 børn
 • Under 428.000 kr. for husstande med 5 børn
 • Under 444.000 kr. for husstande med 6 børn og opefter

For en alderspensionist eller førtidspensionist fratrækkes 4.100 kr. i den aktuelle indkomst.
 • Maksimum ydelsen generelt: 60.000 kr. årligt / 5.000 pr. mdr.
 • Maksimum ydelsen enkeltværelse: 18.000 kr. årlig / 1.500 pr. mdr.
 • Minimum ydelse: 1.200 kr. årligt/ 100 månedligt

Ansøgning
Vil du søge om boligsikring, skal du udfylde en blanket.

Sammen med blanketten skal du vedlægge din lejekontrakt.

Har du NemID, kan du søge om boligsikring online.

Har du ikke NemID, skal du aflevere den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Her kan du også få hjælp til at udfylde ansøgningsblanketten.

Du kan søge, ligeså snart du har fået lejekontrakten.

Bemærk
Du behøver ikke ansøge hvert år. Boligsikring beregnes automatisk hvert år og du vil få et brev fra kommunen hvori det står hvor meget du vil få. Hvis beløbet skal rettes efter du har modtaget brevet, skal du henvende dig til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Du skal forny din ansøgning, hvis du flytter til en anden bolig.

Du kan risikere at få en regning, hvis du trods bedre vidende, uberettiget har modtaget boligsikring.

Klage
Har du søgt om boligsikring og får du ikke fuldt medhold i din ansøgning, har kommunen pligt til at give en begrundelse og en klagevejledning.

Ønsker du at klage, kan du gøre det til Det Sociale Ankenævn. Under relaterede artikler kan du læse om, hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl