Forsyning af el, vand og varme – Generelt om

Forsyning af el, vand og varme – Generelt om 

El, vand og varme er uundværlige i husholdningen. Medmindre du er selvforsynende, betyder det, at du skal have din bolig forsynet med el, vand og varme, hvilket en forsyningsvirksomhed skal gøre.

Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning, forsyner de fleste byer og bygder med el, vand og varme.

I Kangerlussuaq og Narsarsuaq varetages forsyningen dog af Mittarfeqarfiit, Grønlands Luftsfartsvæsen.


Tariffer
Den pris, du betaler for el, vand og varme, kaldes for en tarif.

El- og vandtarifferne fastsættes efter enhedsomkostningerne ved at levere el eller vand til netop din hjemby eller -bygd. Enhedsomkostningerne svarer til forsyningsvirksomhedens omkostninger ved at levere 1 kwh el eller 1 m3 vand.

Da omkostningerne ved at levere el og vand varierer fra sted til sted, er el- og vandtarifferne også højere nogle steder end andre. Som regel er de højere i bygderne end i byerne.

Tarifferne må dog ikke være højere eller lavere end den årlige minimal- og maksimaltarif, som Naalakkersuisut fastsætter.

Det er forsyningsvirksomhederne, der udregner de årlige tariffer. Men Departementet for Sundhed og Infrastruktur godkender tarifferne.

Varmetarifferne fastsættes som en landsdækkende enspris, der fastsættes med udgangspunkt i oliefortrængningsprisen.


Bemærk
Der er kun offentlig varmeforsyning visse steder i Grønland.

I de fleste tilfælde betaler du for eget el, vand og varmeforbrug. Men i visse bygder og etageejendomme er der fællesbetaling af el, vand og varmeforbruget.

Relaterede artikler

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 80 11 50
Fax: (+299) 34 96 00
E-mail: kundeservice@nukissiorfiit.gl

Ring gratis mellem kl. 10 og kl. 15 – torsdag til kl. 18.00 på telefon:
80 11 50