Vand og varme i INI lejebolig – Afregning af

Vand og varme i INI lejebolig – Afregning af 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen som f.eks. at afregne vand og varme 1 gang om året på vegne af Nukissiorfiit.

Enfamiliehuse og nyere flerfamiliehuse (boliger i blokke og rækkehuse) har som regel deres egne vand- og varmemålere. Bor du i en bolig med egne målere, betaler du for dit eget vand- og varmeforbrug hver måned direkte til Nukissiorfiit.

Flerfamiliehuse (boliger i blokke og rækkehuse), som ikke er nyrenoveret, har ikke egne vand- og varmemålere. Det betyder, at man ikke kan måle den enkelte boligs vand- og varmeforbrug. I stedet for at betale for dit faktiske forbrug, betaler du derfor a conto vand og varme hver måned.


A conto vand og varme
Når du betaler a conto vand og varme, skal du hver måned betale et fast beløb:
  • A conto vand beregnes på baggrund af din boligs størrelse og vandtaksterne. Vandtaksterne varierer fra by til by og vandforbruget varierer fra boligafdeling til boligafdeling
  • A conto varme beregnes på baggrund af din boligs størrelse og beliggenhed samt varmetaksterne og oliepriserne. Varmetaksterne og oliepriserne er ens for hele Grønland, men forbruget varierer fra varmeafdeling til varmeafdeling

Årlig afregning af vand og varme
Én gang om året laver INI et regnskab for at finde ud af, om du har betalt for lidt eller for meget i løbet af året til vand og varme. Regnskabet laves på baggrund af din boligafdelings samlede vandforbrug og din varmeafdelings samlede varmeforbrug fordelt ud på de forskellige lejeboligers størrelse. Det vil sige, at en bolig på 120 kvadratmeter skal betale en større andel af det samlede forbrug end en bolig på 90 kvadratmeter.

Afregningen tager herudover højde for, hvor længe du har boet i lejligheden. Er du f.eks. flyttet ud i juni i 2011, skal du kun betale for din andel af det samlede forbrug fra januar til juni 2011.

Senest 30. april får du et brev fra INI, hvori der står, om du har betalt for lidt eller for meget i løbet af året i forhold til din bolig- og varmeafdelings samlede forbrug.


Opkrævning og tilbagebetaling
Har du betalt for lidt a conto vand eller varme, får du et girokort, som du skal betale i banken eller på posthuset.

Har du betalt for meget a conto vand eller varme, får du betalt det overskydende beløb tilbage. Har du restancer til INI bliver det modregnet, før du får nogen penge tilbage.

Udbetalingen sker automatisk til din bankkonto. Derfor er det vigtigt, at du afleverer dit kontonummer til din lokale INI boligbutik. Har INI ikke dit kontonummer, sender de i stedet en check til dig. Hvis du flytter adresse, skal du derfor oplyse din nye adresse til INI.
INI A/S
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl