Husleje for INI lejebolig – Udsættelse og genhusning

Husleje for INI lejebolig – Udsættelse og genhusning 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen som f.eks. at opkræve husleje på vegne af Selvstyret og kommunerne.

Betaler man ikke sin husleje, sender INI en 1. rykker. Betaler man stadig ikke sin husleje, følger der en 2. rykker cirka 3 uger efter den første. 2. rykker fungerer også som en ”Ophævelse af lejemålet”, men hvis man betaler sin husleje nu, kan man stadig blive boende i sin bolig.

Hvis man efter 1 uge stadig ikke betaler sin husleje, sender INI et politibrev. Politibrevet er en meddelelse om, at ophævelsen af lejemålet og den manglende betaling er overgået til politiet. Det er herefter politiets opgave at sætte lejeren ud af boligen.


Genhusning
Politiet kræver, at beboere, der bliver udsat, skal have tag over hovedet. Derfor stiller INI genhusningsboliger til rådighed. En genhusningsbolig er som minimum 1 separat værelse per familie med adgang til rindende vand. Genhusningsboligerne er typisk de boliger, der er i dårligst stand, og nogle af dem er også så dårlige, at de ikke kan lejes ud.


Hjælp til huslejen
Kommunerne har pligt til at hjælpe, hvis man ikke har råd til at betale huslejen selv. Men for nogle beboere går det galt. De bruger pengene på andet end huslejen og så bliver de sat ud af deres lejebolig.


Før gælden bliver bundløs
Det kan umiddelbart lyde barskt, at man sætter folk og familier ud af deres boliger. Men man kan også vende det rundt og se det som en måde at undgå at gældsbinde en lejer.

Praktiseres udsætningerne konsekvent, vil en lejer blive sat ud med en gæld på 2 måneders husleje plus rykkergebyr og udsætningens omkostninger. En gæld af en størrelse, det vil være realistisk at få indfriet senere. Men hvis udsættelsen ikke finder sted og lejeren fortsat bliver boende uden at betale husleje, så stiger gælden måned for måned til et beløb, det bliver sværere og sværere at betale tilbage.


Naboerne betaler
En boligforening hæfter solidarisk. Når én lejer ikke betaler sin husleje, er det de andre lejere, der skal dække tabet. Det er altså hverken Selvstyret, kommunerne eller INI, der betaler. Det er derimod alle de andre lejere, der udover at betale deres egen andel af boligafdelingens omkostninger også skal betale
  • den andel, de udsatte ikke har betalt
  • omkostningerne ved udsættelsen
  • og omkostningerne ved genhusningen

Hvis alle betaler deres husleje til tiden, vil alles husleje med andre ord blive mindre. Helt præcist har man regnet ud, at hvis alle lejere betaler husleje til tiden, vil den gennemsnitlige husleje kunne sættes ned med 7,40 kr. per kvadratmeter om året. Det svarer til 50 kr. om måneden for en 80 kvadratmeter stor lejlighed.

Relaterede artikler

INI A/S
E-mail: ini@ini.gl
Telefon: 70 10 00
Fax: 86 57 00

Åbningstider
Mandag til fredag fra 08.00 - 16.00
Boligstøtte fra 10.00 - 14.00

Du kan ringe direkte til:
Lejeboliger: 70 10 00, tast 2 og tast 1
Boligstøttehuse 70 10 00, tast 2 og tast 2
Omstillingen 70 10 00, tast 2 og tast 9

Hjemmeside: www.ini.gl