Løn under barsel – Generelt om

Løn under barsel – Generelt om 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i både den private og den offentlige sektor er reguleret gennem lovgivningen. Offentlige ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående er udfærdiget primært med henblik på offentlige ansatte.


Barselsorlov

Når du får et barn, har du ret til at gå på barselsorlov. Som forældre har I tilsammen ret til 37 ugers orlov i alt:

 

 • Moderen har ret til at holde graviditetsorlov 2 uger før forventet fødsel
 • Moderen her herudover ret til at holde barselsorlov i 15 uger efter fødslen
 • Faderen har ret til at holde barselsorlov i 3 uger efter barnets fødsel. De 3 ugers barselsorlov skal afholdes indenfor de første 15 uger efter barnets fødsel
 • Herudover har I ret til at holde 17 ugers forældreorlov, som I kan fordele imellem jer. De 17 ugers forældreorlov skal afholdes i forlængelse af moderens 15 ugers barselsorlov. I kan ikke holde forældreorlov samtidig

Får I tvillinger, kan I have ret til at få forlænget jeres orlov:

 • Moderen kan afhængig af hendes overenskomst have ret at holde 19 ugers barselsorlov i stedet for 15 uger
 • I har ret til 21 ugers forældreorlov i stedet for 17 uger

Løn under barsel
Er du offentlig ansat, kan du have ret til at få løn, mens du holder barselsorlov. Det er din overenskomst, der afgør:

 • Om du har ret til løn under barsel
 • Og hvor lang tid du eventuelt har ret til at få løn under barsel

Ved du hvilken overenskomst, du er ansat efter, kan du på nedenstående oversigtsskema finde ud af:

 • Hvor mange ugers barsel med løn I som forældre har ret til
 • Hvor mange ugers barsel I har ret til i alt

Oversigtsskema


Meddelelsespligt
I har som forældre pligt til at fortælle jeres arbejdsgivere i god tid inden, I går på barsel:

 • Moderen har pligt til at meddele sin arbejdsgiver, at hun er gravid. Det skal hun gøre senest 13 uger før forventet fødsel
 • Moderen har også pligt til at meddele sin arbejdsgiver, hvornår hun regner med at begynde i arbejde igen. Det skal hun gøre senest 12 uger efter fødslen
 • Faderen har pligt til at meddele sin arbejdsgiver, at han går på barsels- eller forældreorlov. Det skal han gøre, senest 4 uger før han forventer at holde orloven og senest inden 12 uger efter barnets fødsel

Hvis barnet indlægges
Bliver dit barn indlagt mens du er på barsel, forlænges din orlovsperiode. Din orlovsperiode forlænges med det antal dage dit barn er indlagt – dog maksimalt 13 uger.

Du har ret til løn, mens dit barn er indlagt.

For at få din orlovsperiode forlænget skal du meddele din arbejdsgiver, at dit barn er blevet indlagt. Ligeledes har du pligt til at meddele, når barnet bliver udskrevet fra sygehuset.


Barselsdagpenge
Du kan også søge om barselsdagpenge fra det offentlige. Du kan kun få barselsdagpenge i de uger af din barsel, hvor du ikke får løn. Du kan læse mere barselsdagpenge og hvordan du søger under relaterede artikler.


Bemærk
Reglerne er kun gældende for ansatte, der bevarer deres bopæl og folkeregisteradresse i Grønland.

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl