Hjemmehjælp

Hjemmehjælp er personlig hjælp og pleje i eget hjem, der er baseret på dine behov. Det kan f.eks. være hjælp til bad og hygiejne samt praktisk bistand med rengøring, indkøb og tøjvask.