airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udsatte børn og unge – Klage i sager vedrørende foranstaltninger

Udsatte børn og unge – Klage i sager vedrørende foranstaltninger 

I tilfælde hvor børns eller unges trivsel og udvikling er truet, har kommunen pligt til at gribe ind med hjælp. Den hjælp kan være både med og uden forældrenes og barnets eller den unges samtykke.

Er du del af en sag om hjælp til børn og unge, hvis udvikling er truet, har du ret til at klage over kommunens hjælpeforanstaltninger. Du kan dog kun klage hvis du er forælder eller over 15 år.

Du kan klage både over den hjælp, der bliver givet og hvis du mener, at kommunen ikke lever op til sin pligt. Du kan klage til Det Sociale Ankenævn over

  • afgørelser om at dit barn skal anbringes uden for hjemmet
  • afgørelser om andre hjælpeforanstaltninger, f.eks. afslag på aflastning
  • afgørelser om forældrebetaling
  • afgørelser om plejetilladelser
  • afgørelser om undersøgelser om dit barns forhold, som er iværksat uden dit samtykke som forældremyndighedsindehaver eller dit barns samtykke, hvis barnet er fyldt 15 år


Herudover kan du klage til Ombudsmanden over

  • afgørelser om sagsbehandlingen i kommunen
  • manglende indsats fra kommunens side. Det vil sige, hvis kommunen ikke reagerer på indberetning om mistrivsel


Ombudsmanden vælger dog selv, om han vil behandle din klage.


Bemærk
Du kan ikke klage over

  • afgørelser om hvor dit barn skal anbringes
  • afgørelser om dit samvær med barnet, når barnet er anbragt uden samtykke


Klage
Ønsker du at klage over kommunens hjælpeforanstaltninger, skal du gøre til Det sociale Ankenævn. Under relaterede artikler kan du læse mere om, hvordan du klager til Det Sociale Ankenævn.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl