Børn og unge

Forældre har pligt og ret til at sørge for deres børn, indtil børnene kan klare sig selv og fylder 18 år eller bliver myndige. Børn har f.eks.brug for omsorg, mad, lægebehandling, undervisning.