Førtidspension

Førtidspension er en ydelse, du kan søge om, når din arbejdsevne er varigt nedsat.