airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ferierejser

Generelt 

Hvis du er en person med vidtgående handicap, som er anbragt uden for hjemkommunen, har du mulighed for at søge om besøgsrejse til hjemstedet.

Bevillingen dækker:
• Billetudgifter til din hjemby eller bygd
• Opholdsudgifter, med mindre du bor hos din familie under ferien

Der kan også være tilfælde, hvor du kan få dækket en rejseledsagers udgifter, hvis du ikke kan gennemføre rejsen alene.

Har du ikke selv mulighed for at rejse på ferie, kan du i stedet få betalt udgifterne for, at en nær pårørende kan komme og besøge dig.

 

Betingelser 

Du kan kun søge om bevilling til ferierejse, hvis:
• Du er anbragt uden for din hjemkommune, f.eks. på en døgninstitution, i et bokollektiv eller i en beskyttet boenhed
• Du er omfattet af handicapforordningen

Er du over 18 år, har du ret til 1 ferierejse om året til din hjemby – eventuelt med en ledsager. Herudover kan du hvert 3. år søge om at få bevilliget en ledsager på en ferierejse, hvis du selv betaler dine egne rejse- og opholdsudgifter.

Er du under 18 år, kan du få bevilliget 2 årlige ferierejser til din hjemby – eventuelt med en ledsager. Herudover kan du hvert år søge om at få bevilliget en ledsager på en ferierejse, hvis du selv betaler dine egne rejse- og opholdsudgifter.

 

Rejseledsager 

Kan du kun gennemføre en rejse, hvis du får hjælp fra en anden, kan du søge kommunen om at dække en rejseledsagers udgifter.

Ledsageren kan få dækket:
• Billetudgifter
• Opholdsudgifter
• Dagpenge og eventuel tabt arbejdsfortjeneste, med mindre din ledsager er en pårørende

 

Besøgsrejse 

Har du ikke selv mulighed for at rejse på ferie, kan du i stedet få betalt udgifterne for, at en nær pårørende kan komme og besøge dig.

Du kan også få en besøgsrejse, hvis du f.eks. fylder fødselsdag, skal konfirmeres eller giftes. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis du ikke på forhånd har erstattet din ferierejse med en besøgsrejse.

 

Ansøgning 

Vil du søge om en rejseledsager eller en besøgsrejse, skal du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan hjælpe med at undersøge mulighederne, og hjælpe med at lave en ansøgning, som du skal sende eller aflevere til kommunen.

Din ansøgning skal som minimum indeholde:
• Dokumentation for rejseudgifterne
• Rejseplan
• Dokumentation for udgifter til transport af hjælpemidler
• Dokumentation for ophold og yderligere rejseudgifter
• Eventuelt din ledsagers navn
• En begrundelse for, hvorfor du gerne vil have denne ledsager med

 

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl