airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vidtgående handicap – Ferierejser og ledsager

Vidtgående handicap – Ferierejser og ledsager 

Personer med vidtgående handicap skal have en tilværelse så nær det almindelige som muligt. Det betyder blandt andet, at man skal have mulighed for at være sammen med sin familie. Nogle personer med vidtgående handicaps er imidlertid anbragt uden for deres hjemkommune for at få passende pleje. Disse kan altså blive nødt til at rejse, af årsager de ikke selv er skyld, i for at være sammen med deres familie. I sådanne tilfælde har hjemkommunen pligt til at bevillige en ferierejse.

Bevillingen dækker:

 • Billetudgifter til din hjemby eller bygd
 • Opholdsudgifter, med mindre du bor hos din familie under ferien


Er du over 18 år, har du ret til 1 ferierejse om året til din hjemby – eventuelt med en ledsager. Herudover kan du hvert 3. år søge om at få bevilliget en ledsager på en ferierejse, hvis du selv betaler dine egne rejse- og opholdsudgifter.

Er du under 18 år, kan du få bevilliget 2 årlige ferierejser til din hjemby – eventuelt med en ledsager. Herudover kan du hvert år søge om at få bevilliget en ledsager på en ferierejse, hvis du selv betaler dine egne rejse- og opholdsudgifter.


Betingelser
Du kan kun søge om bevilling til ferierejse hvis:

 • Du er anbragt uden for din hjemkommune, f.eks. på en døgninstitution, i et bokollektiv eller i en beskyttet boenhed
 • Du er omfattet af handicapforordningen


Ledsager
Kan du kun gennemføre en rejse, hvis du får hjælp fra en anden, kan du søge kommunen om at dække en rejseledsagers udgifter. Ledsageren kan få dækket:

 • Billetudgifter
 • Opholdsudgifter
 • Dagpenge og eventuel tabt arbejdsfortjeneste, med mindre din ledsager er en pårørende


Besøgsrejse
Har du ikke selv mulighed for at rejse på ferie, kan du i stedet få betalt udgifterne for at en nær pårørende kan komme og besøge dig. Det kaldes en besøgsrejse.

Du kan også få en besøgsrejse, hvis du f.eks. fylder fødselsdag, skal konfirmeres eller giftes. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis du ikke på forhånd har erstattet din ferierejse med en besøgsrejse.


Ansøgning
Vil du søge om en rejseledsager eller en besøgsrejse, bør du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan

 • hjælpe med at undersøge mulighederne for rejseledsager og besøgsrejser
 • samt være behjælpelig med at lave en ansøgning


Din ansøgning skal som minimum indeholde

 • Dokumentation for rejseudgifterne
 • Rejseplan
 • Dokumentation for udgifter til transport af hjælpemidler
 • Dokumentation for ophold og yderligere rejseudgifter
 • Eventuelt din ledsagers navn
 • En begrundelse for hvorfor du gerne vil have denne ledsager med


Du skal sende eller aflevere din ansøgning til kommunen.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl