airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vidtgående handicap – Hjælpemidler

Vidtgående handicap – Hjælpemidler 

Små praktiske dagligdags gøremål kan være næsten umulige for personer med vidtgående handicap. Det kan f.eks. være en uoverkommelig udfordring at komme på toilettet og at komme rundt i og uden for boligen. Derfor kan du, hvis du har et vidtgående handicap, søge om hjælp fra kommunen til forskellige typer hjælpemidler.

Hjælpemidler er genstande eller særlig hjælpeforanstaltninger, der kompenserer for dit handicap. Du kan altså ikke søge om ting, der er almindelige i hjemmet som f.eks. støvsuger, almindelige møbler og køkkenudstyr. Hjælpemidler kan f.eks. være:

 • Kørestol
 • Lift
 • Specielt tøj, eller andre personlige genstande
 • Rollator
 • Plejeseng
 • Specielle møbler


Formålet med hjælpemidlerne er blandt andet at gøre dig mere selvhjulpen og derved øge livskvaliteten.


Betingelser
Du kan kun få hjælpemidler

 • til at afhjælpe problemer, der er direkte forbundet med dit handicap
 • hvis du ikke kan få hjælp i anden lovgivning
 • og hvis din sagsbehandler vurderer at du har behov og ret til det


Som regel betaler kommunen for hjælpemidlet. Det betyder, at det kun er til låns. Har du på et tidspunkt ikke længere behov for hjælpemidlet, skal du derfor levere det tilbage til kommunen. Så kan andre personer, der har behov for det, låne hjælpemidlet bagefter.


Ansøgning
Vil du søge om hjælpemidler, skal du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan

 • hjælpe med at undersøge, hvilke hjælpemidler du kan få
 • samt være behjælpelig med at lave en ansøgning


Du skal sende eller aflevere ansøgningen til kommunen.

Sammen med ansøgningen bør du vedlægge:

 • Kopi af udtalelse fra lægen
 • Eventuelle andre oplysninger, der kan belyse hvilken form for hjælpemidler, der passer bedst


På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør visitationsudvalget i kommunen

 • om du kan få hjælpemidler
 • og hvilke hjælpemidler du eventuelt kan få


Bemærk
Du kan ikke få hjælpemidler, hvis din funktionsnedsættelse skyldes en midlertidig sygdom.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl