airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vidtgående handicap – Støttepersoner

Vidtgående handicap – Støttepersoner 

Små praktiske dagligdags gøremål kan være meget svære for personer med vidtgående handicap. Det kan f.eks. være en uoverkommelig udfordring at komme på toilettet og lave mad. Derfor kan du, hvis du har et vidtgående handicap, søge kommunen om en støtteperson til at hjælpe dig i nogle timer om ugen.

Støttepersonens opgave er at støtte dig i din fysiske og sociale udvikling. Det betyder, at støttepersonen skal give dig pædagogisk støtte ved at

 • hjælpe dig med at udføre daglige gøremål
 • eller vejlede dig til hvordan du skal udføre daglige gøremål


Handleplan
Du skal sammen med støttepersonen, din sagsbehandler og eventuelle sagkyndige lave en handleplan. Handleplanen beskriver målene, midlerne og tidshorisonten for støttepersonens aktiviteter.

Handleplanen skal vurderes og justeres løbende, så den hele tiden svarer til dine behov.


Støttepersonen
Støttepersonens opgaver er af pædagogisk art. Derfor skal støttepersonen så vidt muligt

 • være socialpædagogisk uddannet
 • eller have en socialpædagogisk baggrund


Er det ikke muligt at finde en sådan støtteperson, skal funktionen varetages af en person, der forinden er instrueret i at fungere som støtteperson.

Støttepersonen er ansat af kommunen.


Bemærk
Du kan få en støtteperson lige meget om du bor i

 • egen bolig
 • bokollektiv
 • eller beskyttet boenhed


Ansøgning
Vil du søge om en støtteperson, bør du henvende dig til din sagsbehandler. Sagsbehandleren kan

 • hjælpe med at undersøge, om du kan få en støtteperson
 • samt være behjælpelig med at lave en ansøgning


Du skal sende eller aflevere ansøgningen til kommunen.

Sammen med ansøgningen bør du vedlægge:

 • Kopi af udtalelse fra lægen
 • Eventuelle andre oplysninger, der kan belyse hvilken form for hjælp, der passer bedst


På baggrund af disse oplysninger vurderer og afgør visitationsudvalget i kommunen

 • om du kan få en støtteperson
 • og hvor mange støttetimer du eventuelt kan få

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl