Sociale forhold

Hvad enten du er barn, ung eller voksen, kan du her finde nyttige oplysninger, hvis du har brug for hjælp. Det kan for eksempel være på grund af misbrug eller et handicap. Her kan du læse mere om hvilken hjælp du kan få og hvordan.
 • Børn og unge

  Forældre har pligt og ret til at sørge for deres børn, indtil børnene kan klare sig selv og fylder 18 år eller bliver myndige. Børn har f.eks.brug for omsorg, mad, lægebehandling, undervisning.

 • Førtidspension

  Førtidspension er en ydelse, du kan søge om, når din arbejdsevne er varigt nedsat.

 • Krisecentre

  Et krisecenter er et sted, hvor du kan søge tilflugt, hvis du er psykisk og fysisk voldsramt. Du kan tage dine børn med på krisecentret.

 • Offentlig hjælp

  Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie, i det omfang det er muligt. Hvis ikke det er muligt, enten i en periode eller mere permanent, kan du som borger søge om at få hjælp af det offentlige.