Familie, Pleje & Omsorg

Her finder du oplysninger, hvis du vil giftes eller separeres, hvis du er pensioneret eller har brug for ældrepleje.
 • Barsel og adoption

  Se hvordan du ansøger om at blive adoptivforælder, hvordan du søger barselsdagpenge, hvilke regler og pligter der gælder i forhold til barselsorlov og løn under barsel.

 • Børn og unge

  Forældre har pligt og ret til at sørge for deres børn, indtil børnene kan klare sig selv og fylder 18 år eller bliver myndige. Børn har f.eks.brug for omsorg, mad, lægebehandling, undervisning.

 • Familiecentre

  I Qeqqata Kommunia findes to familiecentre, et i Sisimiut og et i Maniitsoq. Familiecentrenes vigtigste målsætning er helhedsorienteret støtte til familier.

 • Førtidspension

  Førtidspension er en ydelse, du kan søge om, når din arbejdsevne er varigt nedsat.

 • Hjemmehjælp

  Hjemmehjælp er personlig hjælp og pleje i eget hjem, der er baseret på dine behov. Det kan f.eks. være hjælp til bad og hygiejne samt praktisk bistand med rengøring, indkøb og tøjvask.

 • Krisecentre

  Et krisecenter er et sted, hvor du kan søge tilflugt, hvis du er psykisk og fysisk voldsramt. Du kan tage dine børn med på krisecentret.

 • Offentlig hjælp

  Alle voksne borgere har pligt til at forsørge sig selv og sin familie, i det omfang det er muligt. Hvis ikke det er muligt, enten i en periode eller mere permanent, kan du som borger søge om at få hjælp af det offentlige.

 • Pension

  Ansøg om alderspension, se hvor meget indtægt du må have ved siden af alderspensionen, eller få overblik over hvad du skal gøre, hvis du flytter til Danmark efter at du er gået på pension.

 • Telefonrådgivning

  Anonym telefonrådgivning i hele landet.