Kirkegårde og Gravpladser

Kirkegårde og Gravpladser 

Alle der bor i, opholder sig i eller er knyttet til Grønland, har ret til at blive begravet på en grønlandsk kirkegård.

Det betyder, at hvis du har mistet en person, der står dig nær, har du ret til at få en gravplads til afdøde. Ønsker du ikke en speciel gravplads til afdøde, vil der blive udpeget en gravplads til afdøde. Det koster ikke noget at få en gravplads.

Det er meget forskelligt, hvem der har ansvaret for at gøre en gravplads klar til begravelse. I nogle byer er det de efterladte, der selv skal sørge for at gøre graven klar, mens det i andre byer er enten de ansatte i kirken eller kommunen, der gør graven klar.

Du kan kontakte dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor for at høre, hvordan det foregår, der hvor du bor.


Bemærk
Det er de efterladte, der skal holde gravpladsen ved lige, mens det er de offentlige myndigheder, der skal holde kirkegården ved lige.

Der skal gå mindst 50 år efter en begravelse, inden en gravplads må bruges igen.

Relaterede artikler

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Website: www.qeqqata.gl
Præstegæld