Nalinginnaasumik paasissutissiineq 

Tuttu piniarneqartarpoq neqaa, amia, nassui isigaalu pillugit. Uumasoq miluumasoq naasortortuuvoq Kitaata sineriaanerusumi Qaanaallu eqqaani ataasiakkaarlutik ataatsimoorlutilluunniit uumasuusartut.

Kommunerisanni tuttunniarneq pillugu kommunimi immikkut ileqqoreqqusanik peqarsinnaavoq, assersuutigalugu kommunini ataasiakkaani sunngiffimmi piniartut pisatik kalaalimineerniarfimmi tunisinnaaneraat aalajangersarneqarsinnaavoq.

Tuttunniartinnak kommunip ileqqoreqqusaasa ilisimaarinissaanut pisussaaffeqarputit.

Piniarnermut periutsit 

Tuttut aallaasit aamma pisissit atorlugit piniaqqusaapput:

  • Aallaasit inuussutissarsiuteqartunut sunngiffimmilu piniartunut minnerpaamik .222-tut sulloqqortussuseqassapput
  • Aallaasit akiliisitsilluni aallaaniartartunut minnerpaamik .243-tut sulloqqortussuseqassapput
  • Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi nunanilu allani pisissimik piniarsinnaanermut misilitsinermut angusisimaguit aatsaat pisissimik qarsunillu piniarsinnaavutit. Pisisseq Compound-iussaaq (katitigaq / nutaaliaasoq), pisisseq aaqqinneqarsinnaasumik umerfeqassaaq / nalunaaqutaqassaaq qarsullu naqqui aalajangersimasut atorneqartillugit nusutsisinnaassusaa minnerpaamik 45 pundiussaaq (21 kg), qarsullu naqqui mekaniskiusut atorneqartillugit nusutsisinnaassusaa minnerpaamik 55 pundiussalluni (25 kg). Qarsut naqqui aalajangersimasut atorneqartillugit qarsut minnerpaamik 385 grainsnik (25 graminik) oqimaassuseqassapput, qarsullu naqqui mekaniskiusut atorneqartillugit qarsut minnerpaamik 425 grainsinik (28 graminik) oqimaassuseqassallutik

Assartuutit atorlugit tuttunniarneq inerteqqutaavoq, tuttunniarnermilu qimmit nassaqqusaanatik.

Nunakkut assartuutinik ingerlatillutit tuttut uumasut qaninnerpaamik 500 meterinik ungasitsigissavatit.

Malugiuk
Tuttumik pissaaguit (aallaagaluartaq) pisussaaffigaat sapinngisamik piaarnerpaamik taassuminnga toqutsinissaq. Tuttu pissanneqartoq nanineqarnanilu toqunneqanngippat pisussaaffeqarputit Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfimmut imaluunniit piniarnermut nakkutilliisumut pissutsit piviusut pillugit ilisimatitsissallutit.

 

Piniarnermut allagartaq aamma akuersissut 

Tuttunniarusukkuit:

  • Ikinnerpaamik 16-ileereersimassaatit
  • Piniarnermut allagartamik atorsinnaasumik peqassaatit
  • Tuttunut akuersissummik atorsinnaasumik peqassaatit

Piniarnermut allagartamik qinnuteqarit imaluunniit allagartat nutarsaruk uani

Tuttunut akuersissuteqarnikkut sumiiffinni aalajangersimasuni tuttunik pisaqarnissamut akuersissutaavoq. Tuttunut akuersissut illit kisivit atortussaavat. Tamanna ima paasineqassaaq, allamut tuneqqusaanngilaq imaluunniit allamut tunniuteqqusaanngilaq. Tuttunniartillutit akuersissutip tigumminissaanut pisussaaffeqarputit.

Tuttunut akuersissummik pissarsineq
Tuttunut akuersissummik pissarsiniaruit najukkanni innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut saaffiginnissaatit.

Ukiaanerani tuttunniarnissamut tuttunut akuersissummik pissarsiniaruit, piniarnermut allagartat 1. maj sioqqullugu akilereersimassavat. Inatsit naapertorlugu 1. maj sioqqullugu piniarnermut allagartap atornissaanut piumasaqaammit immikkut ittumik akuersissuteqartoqarnissaa periarfissaavoq. Tamannali taamaallaat aqutsiveqarfitsigut pissutsit malillugit pissalluni. Ukioq piniarfiusumi 2017/2018-imi piumasaqaammit immikkut ittummik akuersisoqanngilaq.

Nalunaaruteqartarneq 

Tuttuttatit nalunaarutigissavatit. Taamaaliornissamut periutsit marluupput:

  • NemID-mik atuisuuguit pisatit Imminut sullinneq atorlugu nittartakkatigut nalunaarutigisinnaavatit
  • NemID-mik atuisuunngikkuit pisatit PINIARNEQ quppersagaq atorlugu ukiumut immersuiffissatigut nalunaarsorsinnaavatit, quppersagaq piniarnermut allagartamik tunisinninni ilanngullugu tunniunneqartarpoq nalunaarsukkallu uunga nassiunneqassapput fax-ikkut: (+299) 34 53 40, imaluunniit e-mail-ikkut: jagtbeviser@nanoq.gl

Pisatittaaq nalunaaruteqarnermi immikkut ittumik immersuiffikkut / immikkut nalunaaruteqarnissami immersuiffissakkut, tuttunut akuersissutivit tunuatigut nalunaarutigisassavatit. Piffissap piniarfiusup naanerani kingusinnerpaamik ullut 14-it qaangiutsinnagit akuersissutit immersugassartaa immersorsimasoq innuttaasunut sullissivimmut imaluunniit nunaqarfimmi kommunip allaffianut utertissavat.

Malugiuk
Ukiup tulliani piniarnermut allagartamik piniaruit, pisatit nalunaarutigissavatit – aamma pisaqarsimanngikkaluaruilluunniit.

Pisassiissutit  

Tuttuttassat aalajangersarneqartarput agguataarneqartarlutillu imatut:

Naalakkersuisut imaluunniit Piniarnermut Naalakkersuisup tuttuttassat annertussusaat aamma tamanut tusarniaareernerup kingorna nuna tamakkerlugu agguaanerit aalajangertarpai.

Tamatuma kingorna najukkani KNAPP-t suleqatigalugit nunap immikkoortuini pisassiissutit kommuninit agguataarneqartarput.

Nunap immikkoortuini agguaassineq makitsinikkut imaluunniit qinnuteqarnikkut pisarpoq.

Piniarnermi nunat immikkoortui piffissallu piniarfiusinnaasut 

Tuttunniarnermi nunat immikkoortut aqqaniliupput (11):

  • Qaanaap eqqaani pingasut (3)
  • Kitaani arfineq-pingasut (8)

Piniarnermi nunat immikkoortui takusinnaavatit uani www.nunagis.gl

Piniarnermi nunat immikkoortuini piffissat piniarfiit assigiinngitsuusinnaapput. Nunanili immikkoortuni tamani atuuttoq tassaavoq, piniarnissamut aallartiffissaq aatsaat piaqqiorfiup kingorna pisassammat, nalinginnaasumik maj-imi juni-milu aallartittartoq.

Ukioq piniarfiusoq ukiaq 2018
Piniarnermi piffissat pisassiissutillu 2018-imi maj-ip ingerlanerani sapaatit-akunnerini tallimani tusarniaassutigineqarput, tamatuma kingorna aalajangiisoqarluni tusagassiuutitigullu nalunaarutigineqartut link-imi uani takuneqarsinnaallutik.

Allaaserisat attuumassutillit

Qeqqata Kommunia
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Oqarasuaat: (+299) 70 21 00
Fax: (+299) 70 21 77
E-mail: qeqqata@qeqqata.gl
Nittartagaq: www.qeqqata.gl
Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apnn@nanoq.gl
Nittartagaq: www.naalakkersuisut.gl